Vytvorili Švédsku medzináboženskú radu

Z iniciatívy arcibiskupa Švédskej cirkvi A. Wejryda bola vytvorená Švédska medzináboženská rada. Rada pozostáva z kresťanov, moslimov, židov, budhistov, bahaistov,sikhov a hinduistov. Rada bude mať 15 členov : 5 kresťanov, 3 moslimov, 2 židov, 2 budhistov a po jednom bahaistovi,sikhovi  a hinduistovi. Rada bude zasadať dva razy v roku. Náklady znáša každý delegát na svoje trovy. Rada má za cieľ vytvárať podmienky pre medzináboženské spolužitie a spoluprácu. Pri prijatí uznesenia musí byť jednomyseľnosť – t.zn. nemožno hlasovať ani proti jednému členovi.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentáre k “Vytvorili Švédsku medzináboženskú radu

  1. kantor

    Ja neviem či robíme dobre keď na silu chceme spolky z rôznymi nekresťanskými-pohanskými náboženstvami.

    Na každú silu chceme byť svetoví, ale neviem či to aj Pán chce aby sme sa spájali a robili ústupky voči náboženstvám, ktoré mnohokrát nenávidia nášho Boha a bojujú proti kresťanom. Švédi pozor! Zle dopadnete!

Komentovať