Deň hudby v katedrále

29. mája t.r. bude sa v petrohradskej katedrále P.Márie -hlavnom chráme Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku konať Deň hudby. Organizátori pozývajú na podujatie organistov, spevokoly a iných záujemcov o hudbu a spev z cirkevných zborov Petrohradského a Západo – Ingrijského seniorátu. Program bude obsahovať: novinky hudobného života Ingrijskej cirkvi, Úloha hudby v lut. cirkvi, Spievať – to sa dá ľahko, Spievajme spolu! ,Spievanie žalmov v lut. cirkvi.Súčasťou budú aj slávnostné služby Božie. Účastníci navštívia predajnú výstavu tvorivých dielní Ingrijskej cirkvi.

(www.elci.ru)

Komentovať