Deti spievajú básnikovi v Moravskom Lieskovom a v Piešťanoch

DETI SPIEVAJÚ BÁSNIKOVI        
„Básnik a dieťa? To sú dvojčatá.“ (Milan Rúfus)

Koncerty Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš

v evanjelických kostoloch na počesť básnika Milana Rúfusa

 

Nedeľa, 30. mája 2010

14.00 h Evanjelický kostol Moravské Lieskové

18.00 h Evanjelický kostol, Štefánikova 2, Piešťany


Spoluúčinkujú:
Ulrich Ulmann – umelecké slovo, Mária Lederleitnerová – soprán,

Daniela Paľová, klavír

 

Program: Milan Rúfus, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, César Franck, Ján Valach, Víťazoslav Kubička, Juraj Hatrík, Igor Bázlik      

 

Vstup voľný, dobrovoľný príspevok vítaný

 

Po vlaňajšom úspešnom turné (29. – 31. 5. 2009) Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v  evanjelických kostoloch severného Slovenska (Kežmarok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin) s programom Deti spievajú básnikovi na počesť Milana Rúfusa pod mottom jeho verša „Básnik a dieťa? To sú dvojčatá.“ sa toto ambiciózne teleso na čele s dirigentom Adrianom Kokošom a kmeňovou klaviristkou Danielou Paľovou pripravuje predstaviť tento, mierne inovovaný program v Moravskom Lieskovom a Piešťanoch.

V nedeľu 30. mája 2010 bude koncert v evanjelických kostoloch v Moravskom Lieskovom o 14.00 h, a v Piešťanoch o 18.00 h.

Hosťami detského speváckeho zboru budú recitátor Ulrich Ulmann a mladá nádejná sopranistka Mária Lederleitnerová. Koncerty otganizuje Slovenský rozhlas v spolurpáci s cirkevnými zbormi ECAV Moravské Lieskové a Piešťany.

Dirigent Adrian Kokoš v pripravenom programe koncertov už tradične kladie dôraz na

uvedenie diel slovenských autorov. Tak zaznie pôvabný cyklus Juraja Hatríka Deti píšu

Bohu, skladba Víťazoslava Kubičku Krajina neba, šťastia,  zbor uvedie aj výber z Rúfusových Modlitbičiek zhudobnených Igorom Bázlikom. Novinkou v repertoári zboru je skladba Jána Valacha Symbolické metamorfózy na  B-A-C-H pre detský zbor a klavír na biblické texty, ktorú autor zložil k festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 (325. výročie narodenia a 260. výročie smrti JSB) a venoval ju práve tomuto detskému zboru (vo svetovej premiére ju uviedol  21.marca 2010 – na 325. výročia narodenia JSB).

V programe samozrejme zaznejú aj diela svetových majstrov – Antonia Vivaldiho (Gloria), Wolfganga Amadea Mozarta (Ave Maria), Césara Francka (Panis angelicus).

Básne Milana Rúfusa bude recitovať renomovaný znalec majstrovho diela Ulrich Ulmann.

 

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu

O znovu vytvorenie zboru sa zaslúžil v roku 2004 mladý dirigent Adrian Kokoš, žiak Blanky Juhaňákovej a Ondreja Lenárda. Nadviazal tak na dlhoročnú tradíciu tohto hudobného telesa. (zbor založil Ondrej Francisci, 1953). Novozaložený zbor dosiahol za 6 rokov veľa umeleckých úspechov, účinkoval na mnohých kultúrnych podujatiach,  hudobných a divadelných festivaloch (Nitra, Pezinok, Košice, Brno, Praha, Sterijino Pozorje v Srbsku, medzinárodný hudobný festival Summa Cum Laude vo Viedenskej filharmónii).

Komentovať