Pristala Noemova archa na vrchu Cudi?

Nové poznatky o mieste pristatia Noemovej archy chce na základe historických dokumentov a internetového vyhľadávania získať vedecký novinár Timo Roller z nemeckého Wildbergu. Podľa toho na konci potopy nepristala archa na masíve Araratu  ,ktorý sa nachádza na turecko-arménskej hranici, ale na vrchu Cudi, ktorý je vzdialený 300 km v juhovýchodnej časti Turecka. Roller sa pritom odvoláva nielen na antické pramene a expedičné správy, ale predovšetkým na pozorovania v internetovej službe "Google -Earth". Porovnanie starých fotografií so snímkami z Google Earth poukazujú na dôveryhodné odkazy v tom, že archa pravdepodobne pristala na 2114 m vysokom vrchu Cudi, povedal Roller pre idea. Britský egyptológ David Rohl a americký autor Bill Crouse prišli k podobným výsledkom. Prieskumné práce v tejto oblasti sú však nemožné pre neustále boje medzi tureckými vojakmi a kurdskými povstalcami.

Podľa Rollera vzťahuje sa v Biblii spomenuté pohorie Ararat (1.M 8,4) nielen na rovnomenný východoturecký  horský masív, ale aj na kráľovstvo Urartu ,ktoré sa tiahlo až po vtedajšie asýrske hranice oveľa južným smerom,ku  ktorému patrí aj vrch Cudi.Kryje sa to s popisom židovského historika Jozefa Flavia  ako aj s výpoveďami v Koráne. Nemecký geológ Friedrich Bender našiel na Veľkú noc r. 1954 na vrchu Cudi pod snehom celkom rozpadnutý asfaltom zlepený drevený prach,ktorý metódou C14 preskúmal a zistil, že pochádza spred asi 6 tisíc rokov.

(www.idea.de)

2 Komentáre k “Pristala Noemova archa na vrchu Cudi?

    1. lubo batka st

       1 M 8,4:" V siedmom mesiaci, sedemnásteho dňa toho mesiaca, spočinul koráb na Araráte".(preklad ECAV)

                     Nič viac, nič menej sa nehovorí, teda ani o hore, či pohorí. V poznámke pod čiarou v našom preklade sa uvádza: Ararát – staroveká krajina Urartu (!) 

Komentovať