Donskí kozáci – výborná akcia na vstupenky!!!

 Akcia 1+1, teda "dve vstupenky za cenu jednej" na koncert Spev pre  život s Veľkým zborom donských kozákov sa začína v piatok 18. júna a potrvá až do koncertu.
Príklady predpredaja: 
2 vstupenky po12 EUR = zákazník zaplatí 12 EUR
2 vstupenky po 9 EUR = zákazník zaplatí 9 EUR
1 vstupenka za 12 EUR, jedna za 9 EUR = zákazník zaplatí 10,50 EUR.  
Podobne na mieste koncertu:
2 vystupenky po 15 € = zákazník zaplatí 15 €
2 vstupenky po 10 € = zákazník zaplatí 10 €
1 vstupenka za 15 €, jedna za 10 € = zákazník zaplatí 12,5 €


             Spev pre život
             s Veľkým zborom donských kozákov

                      

         Spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny bude opäť spievať

         vynikajúci Veľký zbor donských kozákov s dirigentom Ivanom Šallije-

         vom v utorok, 22. júna 2010 o 19.00 h v Estrádnej hale PKO Brati-

         slava. Hosťom kozákov bude tento raz stále populárnejší „slovenský 
         Bocceli“ nevidiaci tenorista Maroš Bango.

 

         V dynamickom programe zaznejú pravoslávne spevy, ale najmä tempera-

         mentné aj lyrické ruské a ukrajinské ľudové piesne a tance. Pre pravi-

         delných návštevníkov koncertov donských kozákov je pripravených

         viacero noviniek, nebudú však chýbať ani stále žiadané piesne Volga, 
         Volga, Večerný zvon a ďalšie.

 

         Koncert Spev pre život priamo nadväzuje na humanitno – športové po-
         dujatie Tesco Beh pre život, ktoré sa v Bratislave uskutoční v sobotu 
         19. 6. 2010. Celý príjem zo štartovného a ďalšie finančné príspevky
         pomôžu Nadácii Výskum rakoviny zakúpiť dôležitý diganostický 
         prístroj pyroskevenátor, ktorý výrazne uľahčí vedcom i lekárom 
         boj so zákerným nádorovým ochorením.    

 

         Koncert je zaradený do festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti 
         Bratislava 2010.

 

          Vstupné:

         od 22. 4. do 21. 5. cena 10 EUR / 6,5 EUR – seniori nad 65 rokov,
          deti do 12 rokov, ZŤP

         od22. 5. do 21. 6. cena 12 EUR / 9 EUR

         na mieste 15 EUR / 10 EUR

         Predaj vstupeniek: www.ticketportal.sk; www.interticket.sk

         Kníhkupectvo Reformata, Palisády 48,  tel.: 02/5443 3740, 
         knihkupectvo@reformatasro.sk
  (Po – Pi 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.30)

         Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: 02/5556 3040,

         jonatan@vbh.sk (Po Pi: 9.00 – 18.00,  So: 8.30 – 12.30)

         Agentúra Kováčová, tel.: 02/5249 1378

      Hromadné objednávky:

         Platia ceny vstupeniek podľa termínu objednávky so zľavami:

         15 – 30 vstupeniek 10%, 31 a viac 15%

         12 EUR, zľavnené  9 EUR.  Na mieste 15 EUR / 10 EUR.

 

            

           Ars ante portas, o. z.,  P. O. Box 57,  820 04 Bratislava 24

           02/59327 716, 0905 716 851, jan@juras.sk, www.juras.sk; www.nvr.sk

Komentovať