Medzinárodný knižný festival v Budapešti

Od 22. do 25. apríla 2010 sa v Budapešti v budove Milénia koná Medzinárodný knižný festival. Tohtoročnou novinkou je, že všetky kresťanské cirkvi -ich vydavateľstvá – majú spoločný stánok. Sú to: Luther Kiadó, Kálvin Kiadó, Magyar Bibliatarsulát, Harmat Kiadó a Szent István Társulat. Tento stánok možno nájsť na podlaží Jövö  Háza (Dom budúcnosti) a má číslo 22.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať