Teologicky konzervatívni protestanti v Nemecku hodnotia pápeža

Čestný prezident Medzinárodnej konferencie vyznávačských spoločenstiev, misijný vedec prof. Peter Beyerhaus hodnotil prvých 5 rokov pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Za posledných 100 rokov je on najvýznamnejším teológom medzi hlavami rímskokatolíckej cirkvi. Ako povedal Beyerhaus pre ideu, nie sú nijaké dôvody na spochybnenie pápežových názorov na ekuménu. Tak pri písaní bestselerovej knihy "Ježiš z Nazareta" povolal si ako poradcov viacero evanjelických teológov. "Kde pápež má dojem, že kresťania hovoria jednou rečou, pokračuje opatrne. " Pritom má pápež viacej na zreteli duchovnú jednotu, ako jednotu inštitucionálnu. Ako tragickým nazval ,že sa päťročné jubileum pontifikátu kryje časovo s prípadmi odhalenia zneužitia detí katolíckymi kňazmi. Avšak často sú výčitky zo strany médií  rozmazávané. Ide o antipápežskú a protikresťanskú kampaň, ktorú väčšina kresťanov nezdieľa. Beyerhaus pripomenul, že Benedikt opäť nadchol milióny mladých.  

www.idea.de)

Komentovať