Zomrel em. biskup T. Guldbrandzén

Tento štvrtok 15. apríla 2010 náhle zomrel na mozgovú cievnú príhodu vo veku 67 rokov T. Guldbrandzén- emeritný biskup diecézy Härnoesand, Švédsko, ktorá je partnerskou diecézou ECAV na Slovensku. Biskupom bol v rokoch 2001-2009. Narodil sa v Kristinehamn, činný bol v pietistickej misijnej organizácii Evangeliska Fosterlandstiftelsen -EFS . V rokoch 1960-64 študoval teológiu na Johannelunds teologiska hoegskola a stal sa kazateľom EFS v Enkoeping. Ordinovaný za kňaza bol v r. 1967 pre službu v Enkoeping. Potom bol riaditeľom vydavateľstva EFS a vydavateľstva ŠC – Verbum. Pracoval ako kňaz v Tumba, ako zborový farár vo Farsta a dómsky prepošt v Štokholme. Po penziovaní sa odsťahoval do Tumba, kde mesiac neskoršie mu zistili rakovinu. Úspešne sa podrobil ošetreniu, no Pán si ho nečakane povolal. Počas svojho pôsobenia ako biskup diecézy niekoľko razy navštívil Slovensko – našu cirkev a prijal aj delegácie našej cirkvi doma vo Švédsku.Zanechal manželku, tri deti a vnúčatá.

(www.dagen.se)

Komentovať