Posviacka ev. chrámu sv. Pavla v Odese

V sobotu 17. apríla 2010 sa v Odese vykoná opätovná posviacka nanovo postaveného ev. chrámu sv. Pavla. Táto veľká slávnosť je rámcovaná bohatým programom. V piatok 16. popoludní to bude koncert dychovej hudby z Rezna, deň otvorených dverí pre Odesanov a hostí, exkurzia v obnovených priestoroch. V sobotu je slávnosť posviacky chrámu.Káže ev. krajinský biskup z Mníchova I.Friedrich. Popoludní je posviacka organa a následný organový koncert a koncert dychových nástrojov. Účinkujú umelci a hudobníci z Mníchova. V nedeľu sú slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou. Poobede prednáška o histórii chrámu sv. Pavla. V podvečer koncert duchovných skladieb.

Prvé evanjelické služby Božie sa v Odese konali už v r. 1801. V r. 1895 mal cirkevný zbor už 7 tisíc členov. Pre nedostatok miesta v r. 1896/7 postavili nový chrám podľa architekta R.Scheurembrandta. Chrám mal 1200 miest na sedenie a stal sa tretím najväčším lut. kostolom v ruskej ríši. Pred prvou sv. vojnou mal zbor už 10 tisíc členov. Po r. 1917 nastali kruté časy prenasledovania a represií. Roku 1937 zatkli zborového farára Karla Voigta a odvliekli ho do pracovného tábora, kde v r. 1943 zahynul. 23 členov zboru r. 1941 zastrelili, medzi nimi i hudobného riaditeľa a kantora zboru Teofila Richtera, otca svetoznámeho klaviristu Sviatoslava Richtera. Po vojne chrám slúžil ako tel. štúdio, neskôr ako telocvičňa. Úrady ho chceli zbúrať,ale po viacerých protestoch občanov ho ponechali. Odesania potom zbierali peniaze na jeho renováciu ako koncertnej siene. Roku 1976 kostol úmyselne podpálili.Zhorel úplne, ostali len ruiny. V takomto stave po dlhoročných ťahaniciach s úradmi ruiny i s okolitým pozemkom úrady zverili Nemeckej ev. lut. cirkvi v Ukrajine. Tá ho po konzultáciách s partnermi v Bavorsku rozhodla sa znovu postaviť. Najskôr prestavali susedný starobinec na viacúčelovú stavbu ústredia cirkvi a zboru. Sú tam byty, kancelárie biskupského úradu, zasadačka a v podkroví niekoľko hosťovských izieb. Kostol začali prerábať v r. 2005. Skrátili loď, prerobili zadnú časť tak, aby tam vznikli prístavbou viacúčelové miestnosti pre Bavorský klub, Technickú spoločnosť a Nemecké kultúrne centrum. Kostol dostal nové murivo, podlahu, strop, fasádu a vnútorné zariadenie.Dnes má obnovený chrám okolo 500 miest na sedenie. Vo februári osadili vo veži štyri zvony, z nich najväčší pomenovaný po Ježišovi Kristovi váži 1000 kg. Organ v hodnote vyše 1 mil. € od firmy Steinmeier z r. 1964 daroval chrámu cirkevný zbor Kristovho kríža v Norimbergu.Má dva rady manuálnych klávesov, pedál a 27 registrov. Náklady na prestavbu chrámu a priľahlého multifunkčného centra,ktoré ponesie meno Teofila a Sviatoslava Richterovcov, činia okolo 7 mil. €. Drvivú ťarchu financovania niesla Ev. lut. krajinská cirkev v Bavorsku, ale aj bavorská vláda a spolková vláda Nemecka, Spolok Martina Luthera a domáci cirkevný zbor v Odese.Odesania vyzbierali ako milodar na chrám a jeho výbavu do 300 tisíc €. Odesa má dnes okolo 1 mil. 190 tisíc obyvateľov. Je tretím najväčším mestom Ukrajiny a má najväčší čiernomorský prístav a južanskú príjemnú klímu. Ústredie DELKU má adresu: ul. Novoseľskogo 68, Odessa, Ukrajina 65023. Na tej istej adrese v izbe č. 102 sa stretávajú aj veriaci bratského (pietistického zboru) druhej lut. cirkvi pod vedením br. superintendenta Viktora Gräfensteina. Na posviacku zbor pozval všetkých predstaviteľov miestnych kresťanských cirkví.

(odessa.ua; www.sonntagsblatt-bayern.de)

Komentáre k “Posviacka ev. chrámu sv. Pavla v Odese

  1. Visby

    Podrobný článok po rusky aj s fotografiami exteréru i interiéru nového chrámu nájdete na webe http://www.delku.org.ua.

    Dnes v sobotu 17. apr. o 18.00 hodine som hľadal v ruštine správu o vykonanej posviacke. A našiel som : timer.od.ua zo soboty 17. apr. je zo slávnosti fotoreportáž. Nájdete ju pod nadpisom: В Одессе освятили восстановленную Кирху (фоторепортаж).Stačí kliknúť a otvoria sa vám obrázky zo slávnosti. V priloženom texte sa vraví, že ohlásený biskup J. Friedrich z Mníchova kázeň nepredniesol, lebo pre zablokovanie letísk v Európe nemohol priletieť.

Komentovať