Poľská ev. cirkev smúti

V piatok 9. apríla t.r. sa vo Varšave začala jarná časť zasadnutia synody Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľskej republike. V sobotu prišla nečakaná správa o leteckom nešťastí v Smolensku, kde zahynulo 96 osôb na čele s prezidentom Poľska L.Kaczynským a jeho manželky. Medzi obeťami bol aj ev. kňaz plk. Adam Pilch, ktorý plnil úlohu evanjelického vedúceho vojenského  duchovného. Miesto ev. vojenského biskupa je totiž v tomto čase vakantné a práve 12. apríla túto funkciu mal prevziať synodnou radou poverený nový biskup pplk. Miroslav Wola. 45-ročný A.Pilch slúžil v armáde od r. 1995. Od r. 1999 ako zástupca vojenského biskupa a od nov. m.r. ako vedúci ev. duchovný armády. Zanechal manželku, dcérku a rodičov s príbuzenstvom. 

Synoda prerušila zasadnutie a rozhodla, že neprerokované body programu  budú zaradené na jesenné zasadnutie synody. Biskupi prijali pastiersky list k veriacim. V ňom vyjadrujú smútok a žiaľ nad touto veľkou katastrofou a odporúčajú sa do Božej ochrany a starostlivosti. Vyzývajú k modlitbám ako spojiva s rodinami obetí a porúčajú ich Stvoriteľovi. Súčasne odporúčajú služby Božie v nedeľu Quasimodogeniti vykonať ako smútočné služby.  V podobnom duchu je zostavené i vyhlásenie synody.

(www.luteranie.pl)

Komentovať