Regionálna konzultácia SLZ pre Afriku

V čase od 24.-28. marca t.r. sa v Abuja ,Nigéria, konala konzultácia afrických lut. cirkví SLZ ako súčasť prípravy na 11. VZ v Štuttgarte. Na tejto konzultácii sa zúčastnilo 90 osôb, z nich 70 delegátov z 31 členských cirkví SLZ Afriky. Zvyšok boli hostia, misijní partneri a ekumenickí hostia. Na otváracích SB kázal biskup Thomas Nyiwe z Kamerunu. V kázni vyzval členské cirkvi Afriky zintenzívniť svoju celostnú misijnú prácu. Hlavný referát predniesol biskup Zephania Kameeta z Namibie. V ňom zdôraznil, že globálne luteránske spoločenstvo musí s celkovou nutnosťou spoločne bojovať za to, aby mnohí vyčlenení ľudia vo svete mohli počítať so spravodlivosťou.  Mladí dospelí na konzultácii vydali vyhlásenie k cirkvám Afriky, aby sa mladým dostalo adekvátneho miesta v práci cirkvi tak v rozhodovacích procesoch, ako aj v praktickej misijnej, biblickej ,evanjelizačnej práci a pri nedeľných školách. Upozorňujú tiež na uznesenie VZ z Curitiba, kde sa hovorí o uplatnení 20% kvóra mladých vo vedení cirkví.

(www.lutheranworld.org)

Komentovať