Modlitebné raňajky v Bielom dome

USA prezident Obama pozval na modlitebné veľkonočné raňajky do Bieleho domu 6. apríla t.r. okolo 50 vedúcich pracovníkov kresťanských cirkví USA. Podobné raňajky mal Obama pri príležitosti ukončenia Ramadamu s moslimami a so židmi pri sviatku Pesach. Za ELCA sa týchto raňajok zúčastnil vedúci biskup M.Hanson, pastor D.Beckmann,predseda Chlieb pre svet z Washingtonu a J. Schumann prezident Luteránskych služieb z Baltimoru. Témou raňajok bola služba pre susedov, krajinu a pre svet. Hanson vo svojom krátkom príhovore osvedčil podporu ELCA pre snahy o mier a spravodlivosť na Blízkom východe a povzbudzoval administratívu USA pre pokračovanie k nájdeniu trvalého mieru a spravodlivosti v Palestíne a v Izraeli. Hanson na raňajkách sedel vedľa Janet Napolitano, ministerky pre vnútornú bezpečnosť. Hovoril jej o luteránskom záväzku pomoci pri katastrofách.Spolu hovorili o potrebe imigračnej reformy. Obama v príhovore ocenil význam Ježišovej smrti za viny a hriechy všetkých ľudí a o veľkom požehnaní pre život zo vzkriesenia Krista. V závere vyzval k modlitbám za zranených a zahynutých baníkov pri banskom nešťastí 5. apríla vo Virgínii.

(www.elca.org

Komentovať