Čo som napísal,…

Pán Ježiš povedal, že sa ani jedna jota, čiaročka, z Písma neminie, až sa všetko tak ako je písané nestane. Niekoľko stoviek rokov proroci písali o tom dni keď príde Spasiteľ na svet. Učiteľ ktorý učí s autoritou, pastier ktorýsvoj život dá za svoje ovce…Písané je že príde na osľati oslíc, že bude predaný za tridsať strieborných, že bude ukrižovaný a na tretí deň vstane z mrtvych. Písané je aj to, že On bude kráľ židovský a nie len židovský, ale kráľom všetkých kráľov, ktorý má moc odpustiť hriechy, uzdraviť nemocných, vyslobodiť človeka z otroctva hriechu ba dokonca vzkriesiť z mrtvych….

     Bol to  muž bolesti, opovrhnutý a opustený ľuďmi, ktorý niesol naše bolesti, prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti….(Izaiaš 53. 3-5) Všetko toto hlásal svojím učeníkom. Oni tomu nerozumeli, veď ako to môže dať voľakto svoj žiivot za niekoho?

     Keď ich varoval, že sa všetci rozpŕchnu, tak jeden z nich povedal, že sa také niečo nikdy nestane, pre svoju horlivosť odťal ucho jednému sluhovi a Pána svojho majstra tri krát zaprel, práve tak ako mu to majster povedal. Ale, majstrova láska bola väčšia ako každá nenávisť. Koľko koľvek diabol zúril, On väčšmi miloval. Veď práve preto prišiel, aby zmaril skutky diablove, aby doniesol lásku  medzi ľud, svetlo do tmy, soľ na pokazenú zem…prišiel zachrániť, nie to čo sa dá zachrániť, ale to čo už zahynulo. Hľa, činím všetko nové, je Jeho posolstvo.

    Pilat predviedol Pána Ježiša pred židov a povedal: Ahľa, váš kráľ! Myslím na Piláta ako stojí pred davom rozzúrených židov, naplnených náboženskou nenávisťou ako by im peny vytekali z úst. A tento Pilat im rukou ukazuje na Pána Ježiša a hovorí: pozrite sa dobre na tohoto vášho kráľa, pozrite tohoto zdrveného úbožiaka, ktorého pred niekoľkými hodinami bičovali, pozrite jeho rany, korunu spletenú z trňov, pozrite tú krv nevinnú, ja na Ňom nenachádzam vinu. Čo ste vy za ľud, keď ste toto dokázali urobiť s týmto človekom, ktorý vás uzdravoval, vyhaňal demonov, ba dokonca len pred niekoľkými dňami vzkriesil z mrtvych človeka ktorý štyri dni bol v hrobe. Veď vás len dobré učil, ukazoval vám správny smer života, cieľ pre ktorý sa oplatí žiť a vy, čo ste s Ním urobili…Rozzúrení, horkosti plní, kričali preč s Ním, my nemáme kráľa! My máme cisára…ak Ho neukrižuješ tak nie si priateľ cisárov.

      Veľkňazi t.j. najvyšší nábožní vodcovia, prišli k Pilatovi a povedali mu: Nepíš kráľ židovský! Ale napíš že on, hovori som kráľ židovský. Ako by chceli povedať že sa On len robil dajakým kráľom. Pálilo ich svedomie, preto že veľmi dobre vedeli kto je On  pre aký účel prišiel. Preto aby so seba odňali vinu, chceli ju zvaliť na Pilata. Veď ani zo zákona nesmeli na deň Paschy nikoho zabiť! A to veľmi dobre vedeli a preto že to vedeli, tým sa dopustili veľkého hriechu. Odsúdili nevinného Božieho Baránka a to v deň, ktorý sa malo pamätať na pamiatku keď boli v Egypte otroci a Boh ich vyslobodil z otroctva. Pilat im na to odpovedal: Čo som napisal, napísal som! Bolo napísané v troch jazykoch. Grecky – bol použivaný ako úradný jazyk v celom rimskom kráľovstve, hebrejskom – ich materinskom jazyku a latinskom- jazyku ktorým hovorili rimania. Nikto tam nemohol povedať že nerozumel čo bolo napísané. Bolo napísané pre to aby všetci prítomní vedeli kto bol Ten čo visel na kríži!

   Ako to v dnešnej dobe vyzerá. Kresťania sa nepodobajú na tých židov, ktorí kričali ukrižuj? Koľkí dnes ukrižujú Pána Ježiša, kresťania ktorí sa na tento deň opijajú, prejedajú, smilnia, klamú, škaredo nadávajú a neuctia si tento deň? Aj kresťania by sa mali pamätať v tento deň, že boli kedysi otroci hriechu, ale ich milosťou a láskou Pán Ježiš vyslobodil z otroctva. Nie sa radovať pri alkoholických nápojoch, na oblievačkách, ani nie smutiť na cintorine, ale radovať sa že sme spasení a naše mená sú zapísané v Knihe života.

Komentovať