46. Zákon a evanjelium

 46. Zákon a evanjelium

"Zákon je o tom, čo máme robiť. Evanjelium hovorí o tom, čo nám Pán Boh chce dať. To prvé nedokážeme vyplniť, to druhé môžeme prijať vierou. Ale hľa, akí sú ľudia: to prvé, čo nedokážu vyplniť, to chcú konať a to druhé, čo by mali prijímať, to nechcú veriť."

Walch XXII, No. 7, s. 419. (Kordatus, No. 188).

Komentovať