Týždeň v Taizé

…prežiť týždeň v spoločenstve, v modlitbe, pri speve a rozjímaní…

…spolu so stovkami mladých z celého sveta

…stať sa kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny…

 

 

Pridaj sa aj ty, získaš skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými, ktorá prinesie týždeň plný radosti, dôvery, pokoja a nových priateľov…

 

Cena: 100€ (za cestu – nezahŕňa poistenie)

+ príspevok na ubytovanie a stravu v Taizé:

28-49€ / týždeň – účastníci do 29 rokov

56-119€ / týždeň – účastníci nad 29 rokov

Doprava: autobus z Bratislavy

Uzávierka prihlášok: 16.júna

Kontakt: Jaro, Tomáš, Luciataize.bus@gmail.com

Informácie o Taizé: www.taize.fr/sk

 

 

Cesta je určená predovšetkým pre mladých od 17 do 29 rokov.

15-16 roční potrebujú sprevádzajúcu osobu staršiu ako 20 rokov.

Počet miest pre starších ako 29 rokov je len obmedzený.

 

 

 

 

Komentovať