Referendum o manželstve a výchove

Referendum ( skrátene : o manželstve a výchove) bude na Slovensku už o 17 dní. Pripomeňme si teda najskôr otázky na ktoré budeme môcť odpovedať.

1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
áno nie
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
áno nie
3. súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti sami nesúhlasia s obsahom vyučovania?
áno nie

P.S.
Namiesto komentára vyjadrujem svoje osobné stanovisko: Na referendum pôjdem a odpoviem 3 x ÁNO.

Pokoj Vám. Ľ. Batka st.

Komentovať