Rodová rovnosť – dôkaz

Vedecké pracovisko v SR ako poradný orgán ÚV ŠTSS a MZ, prinieslo nedávno nasledovný dôkaz rodovej rovnosti, na základe ve-deckého výskumu a experimentov priamo vo svojom štábe a jeho okolí, keď zistilo, že:

“Muži a ženy sú rovnakí (á, é)!!!
Zo zadu sa nápadne podobajú a spredu do seba pasujú!”

Blahoželieme.
ag.tbc

Komentovať