Novoročný vinš

Vinšujem vám na tento nastávajúci nový rok,
aby vám dal Pán Boh veľa zdravia, šťastia,
hojné Božské požehnanie,
na statečku rozmnoženie
a na dietkach potešenie-
a po smrti Kráľovstvo nebeské! Amen

-starým vinšom, ktorým sa mi prihovárala niekdy stará mama,
prajem čitateľom, prispievateľom a priaznivcom www.evanjelik
požehnaný rok Pánov 2015.

Pokoj Vám!

Komentovať