Správa ŠTB o návšteve SLZ z r. 1967

http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/sprava-stb-bratislava… – správa ŠTB o návšteve spolupracovníka menom “Tatranský” v centrále SLZ v Ženeve v roku 1967.

Za zmienku stoja rozhovory Vatikánu a SLZ o zbližovaní a vyhlásení Luthera za svätého. Tiež pozornosť akú venujú situácii luteránov a ev. biskupa v Litve, a vysidlených povolžských nemcov v rámci vtedajšieho ZSSR, stretnutiach na EBF ako i názoroch o celkovej politickej situácii v čase studenej vojny. A tiež malá poznámka na konci o “odovzdaní poznatkov sovietskym orgánom”.

Komentovať