Rozhovory o demografickom vývoji

Rozhovory, v poradí štvrté, kresťanských cirkví (rím.kat, pravoslávnej, gr.kat., reformovanej, ev.metodistickej) a ÚZ židovských obcí v SR o demografickom vývoji na Slovensku sa konali na GBÚ v Bratislave 26.11.14.
Hlavnou témou bola výmena názorov na nepriaznivú demografickú situáciu na Slovensku. Úvodný výklad k tému poskytol Ľudovít Odór, čln Rady pre rozpočtovú zodovednosť.
Poukázal na reálnu štatistiku. Zatiaľ, čo ešte v 60.rokoch bola polovica obyvateľstva Slovenska mladšia ako 28 rokov, dnes je to takmer 40 rokov. Prognóza hovorí, že že o tridsať rokov bude polovica obyvateľov Slovenska mať viac ako 50 rokov.\dôvody- nižžia pôrodnosť a vyššia očkávaná dĺžka života.
Zatiaľ čo začiatkom 60.rokov bola pôrodnosť na Slovensku viac ako 3,5 dieťaťa, dnes je to len 1,4 dieťaťa, pritom optimálny stav by mal byť 2,1 dieťaťa.
Celosvetové štatistiky hovoria, že v r. 1950 bol podiel byvateľov starších ako 60 rokov iba 8%, dnes je to 12% a ku koncu storočia to bude cca 27%. /tj. pomer ľudí v produktívnom veku k starším ako 65.r bude 3:1/. To bude mať vážne dôsledky.
Predstavitelia cirkví sa vyjadrili k nízkej pôrodnosti, k rastúcemu individualizmu a konzumnému spôsobu života a volajú po efektívnej rodinnej politike. Napr. vytvorenie tzv.rodinnej doložky v legislatíve, ktorá by posudzovala dopad každého legislatívneho návrhu na situáciu rodiny. Predstavitelia cirkví chcú výjsť s iniciatívou vytvoriť u nás stálu platformu “Národný konvent o rodine”, kde by sa konala diskusia širokého spektra spoločenstiev o podpore rodiny a o zmiernení demografickej krízy. / Zdroj: epst/

Komentovať