Prípravná konzultácia v Bratislave na 11. valné zhromaždenie SLZ

Ako príprava a tréning na 11. valné zhromaždenie SLZ v Štuttgarte v júli t.r. bude sa v dňoch 13. – 17. marca t.r.  v Bratislave konať konzultácia luteránskych cirkví Európy. Hostiteľkou je domáca ECAV v SR. Na konzultácii sa zíde 67 delegátov,stewardov a poradcov z 35 členských cirkví regiónu ako aj národných výborov, cirkevných sietí, cirkevných zariadení a štábu SLZ zo Ženevy. Ústredným heslom VZ bude"Chlieb náš každodenný daj nám dnes!". Na zasadnutí sa prediskutujú globálne témy, ako: životné prostredie, sociálna angažovanosť, diakonia a migrácia, spolupráca cirkví v zjednocujúcej sa Európe, vzťah Európy k južnej pologuli a pod. Úvodný referát v sobotu 13. marca prednesie gen. tajomník SLZ Ishmael Noko. Téma: "Očakávania na európske príspevky k VZ a k ďalšiemu luteránskemu spoločenstvu.". Hlavný referát bude mať farár Kilian Doerr zo Sibine, Rumunsko. Téma:"Téma VZ z hľadiska cirkví v meniacom sa regióne strednej a východnej Európy." V predpolí konzultácier bude stretnutie žien a mládeže. SLZ má v regióne Európa 43 členských cirkví s celkovo 37,2 mil. členov.

/www.lutheranworld.org/

Komentovať