Počet luteránov členských cirkví SLZ v r. 2009 prekročil 70 miliónov

SLZ uverejnil čerstvú štatistiku svojich členských cirkví za rok 2009. Podľa nej prvý raz sa počet luteránov členských cirkví v SLZ zvýšil nad 70 miliónov. Počet členov vzrástol vlani o 1.589.225 ( o 2,3%) na celkových 70 miliónov 53 tisíc 316. Kým počet v Afrike a Ázii vzrástol, ľahké straty zaznamenali cirkvi v Karibiku, Latinskej a Severnej Amerike. SLZ má teraz 140 členských cirkví a 10 SLZ uznaných zborov a cirkví v 79 krajinách sveta. Počet  členov všetkých luteránskych cirkví vo svete sa vlani  zvýšil o 1 mil. 784 tisíc 556 na terajších celkových 73 miliónov 758 tisíc 126. Je to nárast o 2,5%.Počet členov nečlenských cirkví SLZ stúpol o 195 tisíc 331 na celkových 3 milióny 704 tisíc 810, čo je nárast o 5,6%. Počtom najväčšia lut. cirkev vo svete je Švédska cirkev s okolo 6.75 mil. členov, druhá po nej je Evanjelicko-luteránska cirkev z Tanzánie s 5 mil 302 tisíc 727 duší. Ostatné podrobné údaje môžete si vyhľadať na portáli SLZ

www.lutheranworld.org.

Komentovať