Vyhlásenie troch historických cirkví v MR k parlamentným voľbám 2010

Maďarská katolícka biskupská konferencia, Maďarská reformovaná cirkev a Maďarská evanjelická cirkev vydali spoločné vyhlásenie k parlamentným voľbám v Madarsku, ktoré sa budú konať 11. apríla. Vo vyhlásení sa hovorí:" Voláme k účasti na voľbách každého človeka dobrej vôle. Ak vážne berieme našu zodpovednosť ako občania, raz za štyri roky je nielen možnosť, ale aj povinnosť,aby sme naším rozhodnutím uvedomele ovplyvnili života v našej vlasti, možnosti šťastia denného života. V súčasnej znepokojujúcej spoločenskej a hospodárskej situácii považujeme za osobitne dôležité, aby sme rozhodovali s poznaním vytýčených cieľov kandidátov. Odporúčame,aby sme v programoch rozličných strán a kandidátov hľadali tie prvky, ktoré pomáhajú zjednocovať základné sily spoločnosti – život a rozvoj rodiny, miestných obcí a celého národa. Sme presvedčení, že súčasnému úpadku môžeme pomôcť iba zodpovednými, na hodnotách založených premyslených a činorodých obetavých záväzkoch. Preto prosíme všetkých, aby ste podporovali takých kandidátov, ktorých osobnosť a záväznosť nesie nádej , aby sa v Maďarsku posilnil právny štát, znižovala korupcia a rástla vzájomná dôvera. Dúfame, že tak proces volieb ako aj ich konečný výsledok  bude slúžiť k nášmu spoločnému rastu a posilneniu."

Komentovať