Vedúci SELC a LCMS USA rokovali o spoločenstve oltára a kancľa

Vedúci predstavitelia Sibírskej ev. lut. cirkvi (SELC) z Ruska a Luteránskej cirkvi Misurskej synody (LCMS) z USA koncom januára t.r. viedli rokovania v St.Luis o ceste, ktorá by viedla ku spoločenstvu oltára a kancľa medzi oboma cirkvami. Za SELC bol prítomný jej biskup Vsevolod Lytkin a rektor teologického seminára SELC v Novosibírsku Alexej Strelcov. LCMS zastupovali:  S. Nafzger, vedúci pracovník, R.Hartwig, tajomník Synody, J.Braunersreuther,asistent prezidenta Synody, J.Lehenbauer, riaditeľ z výboru pre teológiu a vzťahy cirkví, T.Zehnder, riaditeľ výboru pre misijnú službu v zahraničí, D.Mattsson, riaditeľ toho istého výboru a A.Collver, výbor pre humanitnú pomocnú službu. Prezident LCMS G.Kieschnick pre kolíziu v pracovnom pláne nebol prítomný. Kontakty oboch telies sa začali v r. 1990. Biskup Lytkin informoval o histórii SELC. Dnes má táto malá cirkev okolo 2 tisíc členov v 22 cirkevných zboroch a misijných staniciach a 17 duchovných na teritóriu so vzdialenosťou východ-západ 5 tisíc míľ. V ďalšom prítomní diskutovali o hlavnom bode: spoločenstve oltára a kazateľne. Rozdiskutovali dokument " Cirkevné vzťahy v 21.storočí",ktorý pripravil Výbor pre teológiu a cirkevné vzťahy LCMS. Na záver skonštatovali ,že tak v učení i praxi SELC nie sú prekážky pre takéto spoločenstvo. Ďalším krokom v blízkej budúcnosti bude podpísanie dohody o tomto spoločenstve lídrami oboch cirkví,t.j. Koschnicka a Lytkina.

/www.lcms.org/

 

Komentovať