Väčšina cirkví USA stratila členov

Väčšina cirkví v USA stratila členov. Iba 4 z 25 väčších cirkví a kresťanských spoločenstiev získala na počte. Píše o tom práve vydaná ročenka Národnej rady cirkví USA za réok 2009, ktorá sa opiera o údaje cirkví. Podľa nej vzrástla rímskokatolícka cirkev o 1.5% a má v súčasnosti 68.1 mil. členov, čím je najväčšou cirkvou USA. Oproti tomu klesol počet členov oboch luteránskych cirkví.  V ELCA je tento pokles o 1.6% na 4.6 mil. a v konzervatívnej LCMS o 1.9% na 2.3 milióna. Minimálny úpadok mal aj konzervatívno-evanjelikálny Zväz južných baptistov. Táto najväčšia protestantská cirkev má teraz 16.2 mil. členov. Najväčšiu stratu mala Presbyteriánska cirkev. Jej členstvo pokleslo o 3.3% na 2.8 mil. Aj Spojená cirkev Kristova s dnes 1.1 mil. a anglikánska Episkopálna cirkev s 2.1 mil. klesli o viac ako 2%. Mierny nárast zaznamenali mormóni na 6 mil. , letnične orientované Assemblies of God na 2.9 mil. a Svedkovia Jehovovi na 1.1 milióna.

/www.epd.de/

4 Komentáre k “Väčšina cirkví USA stratila členov

  1. lubo batka st

         Najskôr je duchovná- pokračuje morálnou a pretaví sa do finančnej a hospodárskej. Kto  chce, nech sa z toho raduje, alebo nech činí poknie.

      A  ak si  evanjelici nedajú pozor , rozoberú ich náboženské spoločnosti: mormoni, charizmatici a jehovisti… 

    1. Albert

      Aké úbohé je hľadať vinníka vonku… Aj keď by vo svete neboli žiadne iné náboženstvá, vždy sa nájde niečo, čo bude dokonale konkurovať cirkevným negatívam. Dajte si pozor, aby krása štebotu vtákov nekonkurovala bohoslužobnému času, bratre…

Komentovať