Misijná práca v Bruseli

Na poradu v Bruseli o spoločnom misijnom projekte americkej Luteránskej cirkvi Misurskej synody (LCMS)  a Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) v spolupráci s Evanjelicko-luteránskou cirkvou v Belgicku (ELKB) sa 7. a 8. februára t.r. zišli regionálny riaditeľ LCMS Brent Smith, prezes Gijsbertus van Hattem (ELKB) ,misionár a farár Mathias Teppert (SELK/ELKB) a biskup SELK Hans Joerg Voigt. Teppert referoval o svojej práci. Riešili sa aj finančné otázky.

/www.selk.de/

Komentovať