Slávnosť evanjelikov v Nižnom Novgorode,Rusko

Piate najväčšie ruské mesto je Nižný Novgorod, v sovietskej ére premenované na Gorkij. Založené bolo v r. 1221. Dnes má okolo 1 mil. 300 tisíc obyvateľov. Mesto je centrom priemyslu, dopravy a kultúry. Evanjelický zbor tu vznikol v r. 1580. Tvorili ho kupci a vojaci: Nemci, Švédi, Holanďania a Litovci. Za cára Alexandra I. úrady im povolili postaviť kamenný chrám. Posviacka sa konala 31. decembra 1827. Vedľa kostola postavili v r. 1831 dvojposchodová fara, ktorej budova sa zachovala podnes. Zbor mal v r. 1917 tisíc členov. V r. 1931 nariadením sovietskej vlády bol zbor zakázaný a likvidovaný. Kostol bol skonfiškovaný, evanjelici boli perzekvovaní a odvliekaní do vyhnanstva. V r. 1962-3 bol veľký lut. chrám  totálne zbúraný. Na jeho mieste úrady postavili kino "Október". Božou milosťou bol zbor obnovený 30. januára 1995, kedy bol úradne zaregistrovaný . Teraz tento zbor sa schádza na bohoslužby v prenajatom dome. Od nemeckého partnerského mesta ako dar dostali organ, a tak služby Božie sú vedené pri organovej hudbe. Zbor má v súčasnosti 70 stálych členov rôznych národností: Nemcov, Fínov, Estóncov, študentov z Tanzánie a Rusov. Zbor je aktívny, pracuje v ňom detská besiedka, mládežnícka skupina, organizujú sa letné biblické tábory, koncerty a pod. 15. jubileum  obnovenia ev. zboru v Nižnom Novgorode bolo 31. januára 2010 na slávnostných službách Božích za účastí početných hostí z domova i zo zahraničia.

/www.elci.ru/

Komentovať