Rast počtu členov cirkvi v Tanzánii

Evanjelicko-luteránska cirkev v Tanzánii má v súčasnosti vyše 5 miliónov 300 tisíc členov. Počet členov cirkvi pravidelne rastie. Za posledné tri roky je tento nárast takýto: 2007: 4,632.480, r.2008:4,956.731, r.2009:5,302.727. Štatistické údaje podal generálny sekretár ELCT pán Brighton Killewa.  

/www.elct.or.tz/

Komentovať