Priority práce žien v GAW

Od 5. do 7. februára 2010 sa v Lipsku konalo výročné zasadnutie celonemecky činného Združenia práce žien v rámci GAW.Zástupkyne 17 ženských pracovných skupín v ev. krajinských cirkvách sa radili o koncepcii a modeli práce žien v GAW a v ev. cirkvách v Nemecku. Na zasadnutí sa zúčastnila aj vedúca Evanjelických žien v Nemecku Dr. Beate Blatz. V r. 2011 si v GAW pripomenú 160 rokov tejto práce a 125 rokov projektovej práce. Prvé zbierky sa konali pre konfirmandské zariadenia, pre vdovy a siroty a pre podporu učiteľov v diaspore. Ťažisko projektov sa v posledných rokoch zmenilo v prospech postavenia žien v cirkvi a v spoločnosti. V novom modeli sa zdôrazňuje:" Berieme situáciu žien  v cirkvách a zboroch, spojených s GAW, vážne. Podporujeme najmä sociálno- diakonické projekty, vzdelávanie a odbornú prípravu žien, generujúce príjmy pre ženy a podporu projektov pre deti a starých ľudí. V r. 2009 to boli projekty v protestantských cirkvách vedúce k podpore a integrácii imigrantov, v tomto roku 2010 je to projekt s názvom " Spravodlivosť povznáša národ" .Ide v ňom o podporu projektov práce žien sociálneho a diakonického zamerania v lut. cirkvi v Čile, Bolívii a Uruguaji.

/www.gustav-adolf-werk.de/

Komentovať