Slávnostný koncert ku Dňu výskumu rakoviny

Slávnostný koncert ku Dňu výskumu rakoviny
Historická budova Slovenského národného divadla, Bratislava
Streda 10. marca 2010, 19.00 h
Účinkujú:
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Vokálna skupina CLOSE HARMONY FRIENDS
Program: Ocenenie víťazov Súťaže mladých onkológov
W. A. Mozart, G. F. Händel, rock, pop, jazz, gospel v štýle a ´cappelle light
Vstupné: 12 € / 8 € / 6 € 
Predaj vstupeniek: pokladnica Slovenskej filharmónie, historická budova SND (vstup z Gorkého ulice), otvorená v pracovných dňoch (Po 8 – 14, Ut 12 – 17,30, St – Pi 13 – 19) a hodinu pred koncertom, ako aj v sieťach Ticketportal a Eventim
Organizátor koncertu: Slovenská filharmónia
Partner koncertu: Nadácia Výskum rakoviny

Na koncerte vystúpia dve jubilujúce špičkové umelecké telesá, dobre známe v celej Európe i za morom, a to Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala (50. výročie založenia) a vokálna skupina CLOSE HARMONY FRIENDS (20. výročie založenia), ktorá je kolektívnym členom Nadácie Výskum rakoviny. Pripravuje sa aj ich spoločný príspevok ku slávnostnej nálade na koncerte v historickej budove SND, čím nadviažu
na úspešnú spoluprácu pri uvedení diela "Sedem darov Ducha Svätého" slovenského autora žijúceho v Austrálii v roku 2005 v Nitre, vo Zvolene a
v Bratislave.

O účinkujúcich: 
 V roku 1960 vznikol na pôde Slovenskej filharmónie Slovenský komorný orchester,pri zrode ktorého stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930 – 2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. Odborná kritika vyzdvihovala najmä prepracovanú frázu a mäkký farebný zvuk. Ťažiskom repertoáru telesa bola hudba baroka, neskôr i hudba 19. a  20. storočia, vrátane množstva premiér slovenských a zahraničných skladateľov. Slovenský komorný orchester za zúčastnil na významných hudobných festivaloch – Pražská jar,  Salzburger Festspiele, Budapesti Zenei Hetek, Festival de Musique de Strassbourg, Festival de Musique Montreux–Vevey a iné. Uskutočnil  koncerty na prestížnych  svetových pódiách v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Ázii a Austrálii. Spolupracovali s ním  významní interpreti – Peter Schreier, Cyprien Katsaris,  Anne-Sophie Mutter, Vladimir Spivakov, Tabea Zimmermann, Miklós Perényi, Jean Pierre Rampal, Michala Petri, Heinz Holliger, François Leleux, František Herman, Bernard Soustrot a Guy Touvron. Pre domáce a zahraničné nahrávacie spoločnosti súbor nahral vyše 100 titulov hudby rôznych štýlových období. Umelecký vedúci Bohdan Warchal viedol orchester celých 40 rokov. Na slávnostnom koncerte pri príležitosti 40. výročia založenia Slovenského komorného orchestra prejavil želanie, aby sa jeho nasledovníkom stal sliezsky rodák Ewald Danel, ktorý je umeleckým vedúcim od januára 2001. Repertoárové ťažisko omladeného telesa sa jemne posunulo v prospech romantizmu a hudby 20. storočia. Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé projekty. Po prvýkrát na Slovensku uviedol kompletné Bachove Brandenburské koncerty (2003) a Orchestrálne suity (2004).Na svojich koncertoch orchester postupne uviedol všetky Concerti grossi Georga Friedricha Händla, Arcangela Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií mladého Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Okrem toho uskutočnil špeciálne koncerty k významným výročiam jubilujúcich skladateľov – Hommage à Bach, Dvořák, Mozart, Šostakovič, Suchoň.
Výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudbu si orchester každoročne pripomína mimoriadnym koncertom Hommage á Bohdan Warchal. Orchester objavil pre slovenské publikum mnohé doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, v posledných troch rokoch premiéroval vyše tridsať skladieb.  
 
CLOSE HARMONY FRIENDS
www.closeharmonyfriends.com
Výnimočná a ´cappella vokálna skupina interpretuje vo svojom repertoári rock, pop, jazz a gosple v pestrej ponuke štýlu tzv. a´cappella light. Skupina pôsobí na Slovensku od roku 1990 a od svojho založenia brázdi pravidelne javiská a scény doma i v zahraničí, navštíviac takmer všetky európske krajiny vrátane Belgicka, Španielska, Talianska/Vatikánu, Švédska, Nórska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky, pričom v zámorí účinkovala v Kolumbii, Japonsku a uskutočnila tri koncertné turné
po najväčších mestávh východného a západného pobrežia Austrálie.
V máji 2008 skupina mala možnosť účinkovať ako hosť koncertu Bobby McFerrina v NTC Bratislava. CLOSE HARMONY FRIENDS nahrali 7 albumov,
v ktorých reflektujú svoj spevácky talent a všestrannosť. V roku 2008 skupina nahrala prvé slovenské a cappella DVD s názvom 
Live in Bratislava. Umeleckým vedúcim a zakladateľom skupiny je Mgr. Mario Fančovič, absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave,
momentálne člen Mestského divadla v Badene (Rakúsko).
 
Deň Výskumu rakoviny – 7. marec
S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu vyhlásila Nadácia Výskum rakoviny (www.nvr.sk) každoročne
7. marec za Deň výskumu rakoviny s mottom: Dnešný  výskum pre zajtrajšiu liečbu!
Tri hlavné ciele špeciálneho dňa venovaného onkologickému výskumu:
1. ukázať pacientom a ich rodinám, čím konkrétnym im výskum pomáha
2. presvedčiť lekárov – onkológov, že ich spolupráca na výskume je nevyhnutná pre ďalšie napredovanie v boji s rakovinou
3. pripomenúť vláde SR nutnosť zahrnúť špeciálny program aplikovaného výskumu do Národného plánu boja proti rakovine a súčasne aj medzi priority znalostnej ekonomiky na Slovensku.
 
Aktivity Nadácie Výskum rakoviny pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2010 pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča:
– tlačová konferencia (pravdepodobne 2. marca – čoskoro bude termín, miesto a program TK spresnené)
– Súťaž mladých onkológov – 2. ročník, 9. a 10. marca 2010
Stretnutie a prezentácia vedomostí, ideí a výsledkov v oblasti výskumu nádorových ochorení v troch kategóriách: študent strednej školy, študent VŠ, mladý výskumník do 35 rokov. Do súťaže sa prihlásilo 24 účastníkov.
– Slávnostný koncert v historickej budove SND 10. marca 2010

Komentovať