Evanjelická cirkev a mládež

V stredu 3. febr. 2010 vydala EKD v Hannoveri štúdiu s názvom "Cirkev a mládež". Evanjelická cirkev v Nemecku sa má stať pre mládež atraktívnejšou. "Cirkev nie sú iba dospelí" ,cirkevné ponuky by mali viacej oslovovať mladých ľudí v ich najrozličnejších životných štýloch a svetoch, odporúča nová štúdia.Má sa vytvoriť cirkev, citlivá na mládež, ktorá si udržiava od cirkvi odstup a ubúda jej spojenie s cirkvou. K tomu patrí otvorenosť pre populárnu mládežnícku kultúru, aby sa našlo viacej miesta v nových médiách, estetike a inscenovaní. Ide pritom vždy aj o zmysel života , o hodnoty, a tým vždy aj o náboženské otázky. V evanjelickej cirkvi pritom hrá významnú úlohu koncepcia práce s mládežou v cirkevnom zbore, v mládežníckych kluboch a strediskách, pri práci s konfirmandami.Viacej angažovanosti je treba na účasti cirkvi v blogoch, fórach a portáloch v internete. Platí to aj pre finančnú výbavu ponúk.Štúdia odporúča vytvárať pevné skupiny mládeže v zboroch, otvorenú prácu s mládežou, internetové ponuky, stretavky, voľný čas, konfirmačné kempy a prácu s mobilmi. Na území  býv. NDR je potrebné osobne vyhľadávať mladých ,kontaktovať sa s nimi a získavať ich pre vieru a cirkev.

/www.ekd.de/

Komentovať