Boľavá rozlúčka s Radimom Cingeľom

         Dňa 3O.1. 2010 sa konala v Prešove posledná rozlúčka so zosnulým bratom farárom 

                                                  RADOSLAVOM CINGEĽOM

         ktorý náhle dokonal beh časného života 27.1., vo veku 32 rokov. V mene čitateľov tohoto portálu vyslovujeme hlbokú sústrasť celej pozostalej rodine ,najmä manželke, trom detičkám, rodičom a súrodencom.

    Nech ich žehná a sprevádza Trojjediný Boh, Otec, Syn i Duch svätý. "Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj!                                  Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní" Dan  12,13.

Doplnil Adminko: 4.2.2010: Biskupsky urad VD vyhlasil zbierku na pomoc Radimovej pozostalej manzelke a trom detom, kto by ich chcel rok podporovat pravidelnym prijmom, ma moznost dozvediet sa viac na uvedenom linku.

Komentovať