Svedectvo

Pred niekoľkými dňami som prišiel k  jednému svedectvu.  O ňom viem len toľko, že je napísané v roku 1885  a napisal ho S.L.Brengle.

                                                                Svätý Hospodinu

Jedného februárového rána, roku 1885, Boh navštívil moju dušu. To rano som stretol známeho človeka, ktorému som vyrozprával svoj zážitok. Radoval sa a chválil Boha a poradil aby som toto vyrozprával všade kde je to možné. Boh použil tohoto človeka, aby ma posmelil. Hneď na druhý deň som toto vyrozprával pred zborom.

      Chcete vedieť čo je posvätenie? Chcete vedieť čo je krst Duchom Svätým? To nie je len pocit. To nie je len vzrušenie ktoré prejde ako nejaká moc. To je krst láskou podrobenie sa v poslušnosť Kristovu (2 KOR. 10.5), ktorá odmieta každý strach, (1Jan 4:18), ktorá spaľuje pochybnosti a nedôveru, ktorá činí srdcia "Krotké a ponížené" (Mat. 11,29). Láskou ktorá čini tak aby človek nenávidel hriech, nečistotu, klam, podvod, "láskavý" jazyk a každú zlú cestu. Lásku ktorá činí tak, aby ste boli trpezliví a milostiví voči hriešnikom, ktorá činí to aby bola čistá, pokoja milovaná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytetstva (Jak. 3.17). Láska ktorá vás vedie v dokonalú a nepretržitú sústrasť s Pánom Ježišom, v Jeho práci a námahe aby stratený a rebelantský svet doviedol späť k Bohu.

   Boh to všetko učinil pre mňa, nech je požehnané meno Hospodinovo.

O ako som len chcel byť čistý. O ako som bol smädný po Bohu. On mi splnil žiadosť môjho srdca. On ma učinil spokojným. On sa stal  mojim učiteľom, vodcom, radcom, všetkým vo všetkom. On dovolil aby som bol pokúšaný a prekvapený, ale to pre moje dobro. Niekedy to vyzeralo ako by ma nechal samého, ale bolo to ako keď matka stojí trochu ďaléj  od dieťaťa a učí ho aby vedelo používať svoje nohy. On nedovolil aby som spadol.

   On bol v mojich ústach a pomohol mi aby som rozprával o Ježišovi a jeho veľkom spasení, tak že som tešil mnohé stratené duše. Bol svetlom mojej tme, sila mojej slabosti, mudrosť mojej nemúdrosti, vedomosť mojej nevedommosti.Keď moja cesta bola tmavá a keď sa zdalo že nemôžem najsť východisko zo skúšky, On otvoril dvere pre mňa práve tak ako otvoril červené more pre Izrael. Keď ma bolelo srdce On ma tešil, keď sa mi pošmykla noha On ma pridržal, Keď mi viera klesala tak ma posilnil, keď som trpel nedostatkom tak mi dal všetko čo som potreboval. Keď som bol hladný On ma nakrmil, keď smädný mi dal živú vodu. O sláva Bohu! Čo to nebolo pre mňa učinené? Čím to On pre mňa nebol? A ja som ho ponúkal svetu.

On ma učil, že je hriech jediná vec, ktorá ma môže zraniť .A jediná vec, ktorá mi môže pomôcť v tomto svete je "viera ktorá sa dokazuje v láske" (Gal. 5,6). On ma naučil, aby som sa pre svoje spasenie od všetkých hriechov a strachu spoľahol na Ježiša. Aby som svoju lásku dokazoval, že budem poslúchať a že za každú cenu budem iných privádzať k poslušnosti. Oslavujem Ho! Vyvyšujem Ho! Milujem Ho! Celá moja bytosť je Jeho pre celú večnosť. Ja nie som svoj. On môže so mnou robiť čo chce, pretože som Jeho. Viem, že to čo pre mňa vyberie musí doniesť len dobro pre moju večnosť. On je natoľko múdry, že sa nemôže mýliť a veľmi dobrý aby mi urobil zlo. Dôverujem Mu! Len v Ňom je dôvera moja (Žalm 62,5). Nie v človek a dúfam a nie v samého seba ale v Neho dúfam. On bol so mnou 10 rokov a nikdy ma nesklamal. Celé moje srdce vo mne kričí práve tak ako aj Efraimovo:"Načo sa mi modlí? Počul som o Ňom a videl ho" (Hozeáš 14,8).

"Svätý Hospodinu" (II.Mojžišova 28,36), je moje heslo. Vlastne to je jediné heslo, ktoré môže vyjadriť hlbokú žiadosť a túžbu mojej duše. Rok a pol som nekonal službu kvôli slabosti tela. Spočiatku som si myslel, že kríž je príliš ťažký aby som ho nosil ale v tom a vo všetkých iných veciach Jeho milosť bola dostatočná. Moje srdce túži po Ňom kým Ho hľadám v trpezlivej a horiacej modlitbe vo viere a v usilovnom vyhľadávaní Jeho slova a On prehlbuje svoje dielo milosti v mojej duši.

Komentáre k “Svedectvo

Komentovať