Je Krst Svätý k spáse potrebný a nutný?

Kvôli tomu, čo Biblia hovorí o Krste, veríme, že keď je pokrstené nemluvňa, Boh vytvára vieru v jeho srdci, aj keď netvrdíme, že rozumieme, ako sa je deje alebo alebo ako je to možné. Táto viera samozrejme nemôže byť vyjadrená ani vyslovená, ale je skutočná a prítomná (viď: Skutky 2, 38-39,  Títovi 3, 5-6,  Mat 18, 6,  Lukáš 1, 15,   2 Tim 3, 15).

 

Evanjelici neveria že iba tí, ktorí boli pokrstení ako deti dostávajú vieru. Viera môže byť stvorená v srdci človeka mocou Ducha Svätého, ktorý koná skrze Božie Slovo (písané alebo hovorené).  Krst svätý by mal nasledovať čím skôr po obrátení (Skutky 8, 37) preto, aby sa utvrdila a posilnila viera v súlade s Božím príkazom a prísľubom. Preto, v závislosti od situácie, evanjelici krstia ľudí v každom veku, od detstva až po dospelosť. 

 

Netvrdíme, že Krst je ABSOLÚTNE potrebný k spáse. Zločinec na kríži (zjavne bez Krstu) bol zachránený, ako aj pravo-veriaci v časoch Starej zmluvy. Marek 16, 16 vlastne hovorí že nie neprítomnosť krstu odsudzuje člveka ale neprítomnosť viery a sú jasne iné spôsoby ako prísť k viere mocou Ducha Svätého (čítaním alebo počúvaním Božieho Slova).

Napriek tomu, neodvažujeme sa znevažovať alebo vedome zanedbávať sviatosť Krstu,  kedže ho vyslovene prikázal Boh a má Jeho vzácny sľub, ktorý sa k nemu viaže.  Nejde iba o "rituál" alebo "symbol" ale o mocný prostriedok milosti. Ním nám Boh dáva vieru a odpúšťa hriechy.

Komentáre k “Je Krst Svätý k spáse potrebný a nutný?

  1. misko

    Uvažovali ste už aj nad tým, prečo nám Boh krst prikázal? Alebo všeobecnejšie, prečo ustanovil sviatosti?

    Nie je to myslené ako podpichovanie.

    Marana tha!

Komentovať