Prenasledovanie Evanjelickej cirkvi v rokoch 1948-1989Konfederácia politických väzňov Slovenska

a

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Modre

 

Vás pozývajú na spomienkové stretnutie

 

 

Prenasledovanie

 

Evanjelickej cirkvi a.v.

 

na Slovensku

 

v rokoch 1948-1989

 

 

ktoré sa bude konať

v sobotu 6. februára 2010 o 930 h

                                                   v Modre
                   Program:

Slávnostné služby Božie

v Evanjelickom chráme v Modre

slávnostný kazateľ:

dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD.

 

Spomienkové stretnutie

v Strednej odbornej vinársko-ovocinárskej škole v Modre:

spomienky evanjelických kňazov a ich rodinných príslušníkov, ktorí boli za svoju vieru prenasledovaní, väznení, povolaní do PTP a TP, vylúčení z teologickej fakulty alebo im bol odňatý štátny súhlas do verejnej duchovnej správy

 

Komentovať