Advent

 Adventný veniec II

1.Advent, čas prípravný a vzácny

  sa s vencom sviežim v obraz spája,

  naň nezabúdaj v rušnej práci,

  veď je to posol túžob raja.

 

 

 Jeden je Boh a jeden krst

 a jedna svieca v tejto chvíli

 zažiari ako Boží prst,

 by sme sa vierou zapálili.

 

2.Jak tento kruh je bez konca

 tak večnosť nekonenčná je.

 Zeleň zvinutá do venca

 znamená život, nádeje.

 

 Dvojsvetlo druhej nedele

 najsvätejšiu bytosť pripomína-

 Človeka pravého v tele,

 pravého Božieho Syna.

 

 Nuž majme cesty pripravené

 a vyrovnajme chodníky!

 Až Mesiáš sa dotkne zeme,

 prijmime dar  ten veliký!         

                             Daniela Horínková: Vianočný kruh- (úryvok z básne)

Komentovať