Pamiatka zosnulých online

V evanjelických cirkvách Nemecka si Pamiatku zosnulých pripomínajú v poslednú nedeľu cirkevného roka, ktorú volajú Nedeľa večnosti alebo ľudovo -Totensonntag, čiže nedeľa zosnulých. Na nedeľných bohoslužbách v kostoloch si veriaci pripomínajú svojich zosnulých. Prichádzajú najmä príbuzní tých, ktorým odišli členovia rodiny na večnosť v tomto roku. Ich mená sú prečítané. Oni a ich príbuzní sú zahrnutí do príhovorných modlitieb. Portál evangelisch.de/ewigkeitssonntag pre túto nedeľu 21. novembra 2010  pripravil možnosť zapísať mená zosnulých do tzv. knihy smútiacich. Večer o 18. hodine bude tzv. chatová pobožnosť, kedy sa premietnu mená týchto zosnulých a navštevníci chatu sa nakoniec spoločne pomodlia modlibu Pánovu. Celé podujatie má...

Ordinácia v Bielorusku

23. októbra t.r.bol vo svojom cirkevnom zbore Lida, Bielorusko ordinovaný diakon Sergej Heil. Ordináciu vykonal biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Litvy Mindaugas Sabutis. Asistovali mu prezes Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Republike Belarus Vladimir Mayerson z Bobruiska, pastor Valerij Šaronov z Vitebska a pastor Richard Dokšas z Vilniusu,Litva. Pozdravný list biskupa H.J. Voigta zo sesterskej SELK v Nemecku prečítal pastor tejto cirkvi  Hans Georg Walesch z Klitten. (www.selk.de)

Správy z osláv 400. výročia Žilinskej synody

Správy a fotografie sú na oficiálnej stránke evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku:   Z prvého dňa osláv 400. výročia Žilinskej synody – vernisáže a konferencia – 28. 6. 2010 Slávnosť k 400. výročiu Žilinskej synody – 30. 6. 2010 v Žiline SYNODA ECAV NA SLOVENSKU 2010 sa skončila – začínajú sa II. ECD – 1 – 2. 7. 2010 v Žiline V Bytči s I. Radičovou a J. Blanárom – nedeľa 4. 7. 2010 v Bytči  

Bachove slávnosti v Lipsku

V piatok 11. júna t.r. sa v lipskom chráme sv. Tomáša koncertom začali slávnosti J.S. Bacha. Na programe ,ktorý potrvá až do nedele 20. júna, bude viacej ako 100 podujatí, na ktorých predvedú okolo 200 diel. Mottom slávnosti Je:" Bach,Schumann a Brahms". Vyvrcholením slávností bude znovu uvedenie pravdepodobne jedinej úplne zachovanej Lipskej barokovej opery "Die Lybische Talestris" od Johanna Davida Heinichena (1683-1729). V sobotu poctia Bachovou medailou belgického dirigenta Philippe Herreweghe. (www.ekd.de)

Slávnosť krstu 96 detí

Vo Svätodušný pondelok v Lemgo (Nemecko) na slávnosti pod holým nebom udelili sviatosť Krstu svätého 96 deťom zo siedmich cirkevných zborov z Lemgo a okolia Lippickej krajinskej ev. cirkvi. Krst vykonali v siedmich krstných stanoch v parku zámku Brake. V závere dňa za pokrstené deti vzleteli k nebu svätodušné holubice. Táto slávnosť dala deťom a ich rodičom možnosť prežiť krst na osobitnom mieste a osobitným spôsobom. (www.epd.de)

Svätodušné slávnosti 2010

23. a 24. mája t.r. kresťania na celom svete slávia tretie výročité slávnosti: Svätodušné sviatky, nem. Pfingsten, maď. Pünkösd, poľ. Zielone śviatki, rus. Piatidesiatnica, anglicky Pentecost. Názov v angličtine a iných jazykoch v tomto znení je od gréckeho Pentecoste ,čo znamená päťdesiaty. Áno, v 50. deň po Vzkriesení Pána Ježiša zostúpil zasľúbený Duch Svätý na apoštolov a oni zmocnení Jeho silou zvestovali medzi národmi Ježiša Krista. Tak na ich zvesť mnohí hneď tam v Jeruzaleme uverili, dali sa pokrstiť a vznikla kresťanská cirkev. Duch Svätý je tretia osoba Boha, rovná Otcovi a Synovi, jednej podstaty a tento Duch pochádza od Otca i...

Úcta patrí F. Melanchtonovi

19. apríla v zámockom chráme bola slávnosť uctenia si pamiatky F. Melanchtona pri 450. výročí jeho smrti. Nikolaus Schneider, úradujúci predseda Rady EKD, povedal o.i.:"Cirkev potrebuje aj dnes takéto osobnosti, ako bol F. Melanchton. Bol staviteľom mostov a sprostredkovateľom. On aj Luther nedrali sa dopredu na výslnie, aby získali moc, či slávu. Pracovali pre cirkev a dielo reformy, a preto sa im to darilo. " Kancelárka A. Merkelová povedala:"Melanchton bol veľkým Nemcom. Skutočne mu patrí označenie učiteľ Nemecka. Zasadzoval sa za vzdelávanie všetkých.Vzdelanie je aj dnes predpokladom demokracie, prosperity a zdravej sociálne súdržnosti. To je dôvod, prečo by chcela spolková...

Vysviacka nového biskupa Misijnej provincie

V sobotu 27. marca 2010 sa v Göteborgu konala slávnosť Misijnej provincie Švédska a Fínska, pri ktorej odstupujúci biskup Arne Olsson za asistencie arcibiskupa ELC z Kene W. Obare, Ulfa Aspa z EL cirkevného spoločenstva z Nórska, emeritného biskupa SELK Jobsta Schöna a veduceho ELC z Etiópie Dawita Tufa vysvätil za biskupa provincie doterajšieho riaditeľa Misijnej spoločnosti Rolanda Gustafssona. Biskup Olsson svoj ordinačný príhovor založil na slovách zo Sk 7,56 ako Štefan videl otvorené nebo.Vyzdvihol spojivo medzi vierou a vyznaním. Biskupovi Olssonovi asistovali tiež biskupi provincie: Lars Artman z Oerkeljunga, Goeran Geier zo Štokholmu a v sobotu 20. marca novovysvätený...