Príprava 850. výročia založenia kláštora Loccum, Nemecko

Roku 1163 s mottom "Modliť sa pracovať" založili mnísi kláštor Loccum. Od roku 1600 patrí luteránom. Pri blížiacom sa jubileu 850. výročia jeho založenia budú sa od 21. marca do 31. okt. 2013 konať jubilejné oslavy. V programe sú literárne čísla, prednášky, semináre, koncerty a bohoslužby. Denne sa budú konať tradičné hodinky modlitieb (hora). V programoch vystúpi do tisícky poétov, kazateľov, prednášateľov, hercov, spevákov a hudobníkov. Loccum je známe centrum pre vzdelávanie, kurzy, meditácie, ale aj odpočinok. Nachádza sa tam najstarší kazateľský seminár Hannoverskej krajinskej lut. cirkvi. (www.landeskirche-hannovers.de)

Slávnosť udelenia ceny Karla Bartha

12. septembra t.r. bola vo Wartburgu pri Eisenachu slávnosť udelenia ceny Karla Bartha bývalému biskupovi Berlína a bývalému predsedovi Rady EKD, em. biskupovi Wolfgangovi Huberovi. Cenu udeľuje porota Uniovaných evanjelických cirkví v Nemecku (UEK).Na slávnostnom akte sa zúčastnilo 150 pozvaných hostí.   (www.ekd.de)

Världen fest v Malmo, Švédsko

V dňoch 7. až 9. septembra t.r. sa v juhošvédskom Malmö konal festival Švédskej cirkvi zo zahraničia, tzv. Världens fest. Zišlo sa tu vyše 3 tisíc trvalých účastníkov. Počas troch dní sa konali diskusie, prednášky, semináre a bohoslužby. V nedeľu na hlavnom námestí – Stortorget sa konali bohoslužby s účasťou arcibiskupa Andersa Wejryda a miestnej biskupky Antje Jackelen z Lundu. Pri nich sa vysluhovala Večera Pánova. Zbierka na týchto službách Božích vyniesla 66 541 šv. korún.Peniaze pôjdu na účely medzinárodnej práce Šv. cirkvi. Budúci podobný festival sa bude konať o dva roky 30. mája až 1. júna 2014 v Karlstade. (www.kyrkanstidning.se) 

Otvorenie nového šk. roku v Kiskörösi, MR

V nedeľu 2. septembra t.r. v meste Kiskörös sa konala  slávnosť otvorenia nového školského roku 20102/13 pre najväčšie ev. zariadenie v krajine: škôlky so 100 deťmi,ZŠ s 545 žiakmi , ˇGymnázia s 628 stredoškolákmi a Strednej odbornej záhradníckej školy s asi 180 dospelými.Služby Božie viedli predsedajúci biskup EC v MR Gáncs Péter a senior György Lupták. V rámci slávnosti zástupcovia miestnych orgánov odovzdali kľúče od nového cirkevného vzdelávacieho zariadenia, nasledovalo požehnanie budovy a bohoslužby. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, župy a ústrednej vlády ako aj biskup Martin Modeus z Linköpingu, Švédsko.Cirkevná budova bola vrátená do vlastníctva cirkvi reštitúciou pred nedávnom. (www.evangelikus.hu)

Luteránska misia SELK otvára nové priestory v Lipsku

Luteránska cirkevná  misia Nezávislej ev.lut. cirkvi Nemecka (SELK) v sobotu 18. augusta 2012 otvorí nové priestory pre misiu s názvom Mosty. Mosty sa nachádzajú v Lipsku, časť Volkmarksdorf, Zollikofer Strasse 21. Misionár Hugo Gevers sa bude venovať misijne mládeži a migrantom. Podujatie sa začne o 15. hodine, o 18. bude bohoslužba a vlastné slávnosti začínajú o 19. hodine. (www.selk.de)

Duchovné dni EL cirkvi Ingrie v Rusku

 V döch 3.,4. a 5. augusta 2012 v obci Gubanicy  v Petrohradskej oblasti sa budú konat Duchovné dni ELCI. Program je založený na bratskom stretnutí veriacich, vzájomné rozhovory, práca s Písmom, športové súřaže , modlitby, svedectvá, večedrné posedenie pri vatre, spovede, bohoslužby, Večera Pánova.  (www.elci.ru/  

Kristove dni v Bádensku-Württembersku

Vo štvrtok 7. júna t.r. počas kat. sviatku Božieho tela a krvi je v spolkovej krajine Bádensko-Wuerttembersko deň pracovného pokoja. Už 55 rokov tam organizujú pre evanjelikov tzv. Deň Krista. Tohto roku bolo spolu 19 regionálnych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo vyše 11 tisíc evanjelických kresťanov. Počas bohoslužieb vyše 50 rečníkov vykladalo Bibliu o úlohe kresťana. V "Slove ku stavu" sa kritizuje, že v cirkvi sa stále viacej spochybňuje Biblia ako základný dokument viery. Organizátormi podujatí bolo wuerttemberské Kristovo hnutie "Zivý zbor" a Evanjelické združenie za Bibliu a vyznanie v Bádensku. (www.idea.de)

Misijné podujatia na LOH v Londýne

Od 27. júla do 12. augusta t.r. sa na Letných olympijských hrách v Londýne zúčastnia aj početné tímy misijných pracovníkov. Bude to predovšetkým evanjelizačná iniciatíva " More than Gold-Viacej ako zlato". Skupiny pracovníkov medzinárodnej misijnej práce "Greater Europe Mission" oznámila, že pripravili 18 tímov s celkovo 400 pracovníkmi, ktorí budú oslovovať chodcov a hostí olympiády a rozdávať im misijnú literatúru. Cieľom je priblížiť ľuďom fandiacim športu Ježiša Krista a Písmo sväté a pochopiť, že šport nie je v živote všetko. Misijné akcie sa robia v súčinnosti s cirkevnými zbormi v Londýne, ktoré poskytujú ubytovanie a stravovanie. (www.idea.de) 

Jubileum Alžbety II.

V sobotu 2. júna t.r. sa v Londýne začali oslavy diamantového jubilea – 60 rokov od nástupu britskej kráľovnej Alžbety II. na trón. Súčasťou osláv bola plavba loďou po Temži, v pondelok večer veľký koncert svetových umelcov pred Buckinhangským palácom a záver tvorila v utorok veľká slávnostná bohoslužba v katedrále sv. Pavla v Londýne. Na nej sa zúčastnila celá kráľovská rodina, okrem 90-ročného manžela kráľovnej, princa Filipa, ktorý ochorel a je v nemocnici. Popoludní boli slávnosti ukončené opäť pred kráľovským palácom, kde na balkón vystúpila kráľovná , jej syn, princ Charles s manželkou, jeho synovia Viliam a Harry. Nechýbala ani...