Adorjáni Dezso Zoltán na ďalšie roky biskupom v Rumunsku

30. júna 2016 volebná komisia Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Rumunsku otvorila volebné obálky zo všetkých 41 cirkevných zborov a zistila, že doterajší biskup Adorjáni Dezso Zoltán bol jednomyseľne bez protihlasov, či zdržania sa  opätovne zvolený za biskupa tejto cirkvi . Funkčné obdobie sa mu tým predlžuje na ďalších 12 rokov. Adorjáni sa narodil v roku 1964 a Protestantský teologický inštitút v Kluži ukončil v roku 1988. V rámci tejto cirkvi, s prevažne  maďarským jazykom, pracuje aj slovenský evanjelický seniorát v Rumunsku so strediskom v Nadlaku. /www.evangelikus.hu)

Harrison opäť zvolený za prezidenta LCMS v USA

Prezident (biskup) Matthew C. Harrison Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA  (LCMS)  bol po tretí raz zvolený v tejto funkcii. Vyslovilo sa zaňho 56,96% odovzdaných hlasov. Voľby sa konali od 11. do 14. júna 2016 elektronicky cez internet. Hlasovať mohli dvaja delegáti z každého cirkevného zboru. Jeho inštalácia bude na 66. zasadnutí synody tejto cirkvi v júli t.r. vo Milwaukee. LCMS je najväčšou luteránskou cirkvou konzervatívneho smeru. (www.selk.de)

Nový luteránsky biskup v Kolumbii

5. a 6. marca t.r. sa v hlavnom meste Bogota v cirkevnom zbore San Lucas zišla synoda Evanjelickej luteránskej cirkvi Kolumbie (IELCO), aby zvolila nového biskupa. Za nového biskupa bol zvolený pastor Benjamin Ojeda. Už raz zastával úrad biskupa. IELCO má 2500 členov, 16 cirkevných zborov, 7 misijných staníc, 12 pastorov a 5 pastoriek, 3 evanjelizátorov a dvoch kaplánov. (www.gustav-adolf-werk.de)

Pôst a voľby

A máme tu opäť pôstne obdobie. Je to čas prípravy nášho vnútra na slávenie Veľkej noci, príprava na velebenie Pána za Jeho lásku na dreve kríža a za vzkriesenie. Čas na zastavenie sa, stíšenie, spomalenie.  Čas na reflexiu, meditáciu, uvažovanie nad Písmom , modlitby. Čas na pokánie. Možnosť spojiť sa s Pánom  cez Jeho telo a krv. To sú všetko možnosti. Záleží len na nás, ako to využijeme, lebo práve teraz v pôstnom čase u nás na Slovensku máme predvolebnú kampaň. A tá nám nevytvára vonkajšie podmienky na toto všetko. Naopak: zaťahuje nás do špiny, blata, do kaluží … Kydanie,...