Martin Rázus: Príď, Pane, príď…

Martin Rázus: Príď, Pane, príď… Kade Ty ideš, Pane, kvitne kvieťa, to kvieťa lásky pravej – života… Ó, príď i k nám, my vrúcne prosíme Ťa, nech v nás sa zjaví Tvoja dobrota! Nie zvukom víchra – ale v tichom slove, čo hojí rany, slzy utiera,  k radostnej práci všetkých – i nás zovie, v záhrady mení trúchlosť cintera! Príď, Pane, príď – veď túžby mocne horia, objať Ti nohy, česť a chválu vzdať, lekárstvom bude Tvoja pomoc skorá, Tys’ vedel a vieš i dnes pomáhať! Skloň sa k nám biednym, chorým, osiralým, obohať v núdzi, poteš v trápení –...

Gáll, Tomáš: Pripravme cestu Pánovi

Gáll,Tomáš: Pripravme cestu Pánovi Kráľ vekov prichádza a che byť Hosťom naším, pri dverách sŕdc klope, betlehemské Dieťa Božie. Otvorme srdcia Mu, vytne z nich hriechu hložie, otvorme, nech Jeho ohňom plá duša celá, otvorme, prijmime Ježiša za priateľa. Chce naším Hosťom byť, keď vonku vetry hudú, zrovnajme chodníky k srdca nášho bránam, z hriechu sa kajajme, volajúc: Hosana! Príď, Kriste, čakáme, chceme mať v Tebe Pána, buď základ nádeje, pokoja, naša schrána. – Dajme Mu Pánom byť navždy v našom žití, Tomu, čo pokojom a mierom večným dýše. Otvorme dokorán sŕdc všetky skrýše, bohatý v daroch je, v dobrote,v...

Kristína Royová – Krásne ži v časnom živote

Krásne ži v časnom živote, rozsievaj lásku kol seba, putuješ ta, kde sĺz už niet, lásky kde tvojej netreba. Na sklonku žitia všeličo, zdať sa ti bude márnym raz, nikdy však želieť nebudeš strávený v láske žitia čas. Pokorne nes kríž za Kristom, prepáli oheň tvoje ja, v belostnom rúchu družičky s Ženíchom vojsť máš do raja. Keď Ti Pán káže, tak vždy choď, velí ti: stoj! tak poslúchaj, bez Neho zblúdiš k priepastiam, s Ním však raz vzlietneš v nebies chrám.

Kristína Royová – Ideme

Ideme za Tebou, Pane, keď si nás pozvať raz dal, ideme do Tvojej slávy, kde zneje spev večných chvál. Perlové lákajú brány i hradieb dúhový jas. Pozemské opustiac tône,letíme v kraj svätých krás. Bárs srdcia nesieme plné zármutku, sklamania, bied, veríme, že v zemi spásy blahom ich naplníš hneď. Veď život položils’ čistý na kríži, nímžs’ kúpil nás. Otcovi Tvojemu stačí obeť tá na večný čas. Otvor sa, nebeská bráno, vpusti nás v prekrásny svet, nech krvou kúpené deti, smejú skôr Baránka zrieť.