Blahoželanie k veľkonočným sviatkom 2020

Radostné a nádeje plné sviatky Veľkej noci 2020 – prajeme všetkým prispievateľom, čitateľom a priaznivcom ( v našej ECAV prvej web.stránky) „evanjelika“ . Zároveň pokorne prosíme o uzdravenie chorých, o ochranu zdravých, i za všetkých ľudí dobrej vôle v súčasnej dobe pandémie. Prihovárame sa aj za novú silu pre tých, ktorí stoja v prvej línii zápasu o prekonanie nebezpečného vírusu a všetkých, ktorí zodpovedne konajú svoju službu v spoločnosti pre všeobecné blaho našej krajiny. Amen Pokoj Vám!

Michal Lúčanský – Tam na Golgotu . . .

Tam na Golgotu ide i dnes cesta . . . Krížová cesta, čo tak hlučná bola, keď po nej išiel niekdy On, Syn Boží, pod ťarchou kríža klesal k tvrdej zemi. Šiel na Golgotu — preto, že žil láske — zvedavcov húfy tiahli vtedy za Ním, bo vidieť chceli, jak umiera Láska — Tá cesta tvrdá dnes je pustá, holá; zvedavcov húfy iná cesta láka — Len vietor zvoní smutne v suchom lístí samoty pieseň veľkú, monotónnu. Krížovou cestou, tvrdou, osamelou sa s ťažkým krížom uberá Syn Boží, kríž ťažký dnes nikto nepodnáša, na cestu tvrdú nik sa nepriblíži —...

Veľký piatok: Jeden umrel za všetkých

2 K 5, 14 – 21:..Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! Sestry a bratia Ježiša Krista,  V pedagogických vedách sa hovorí o škodlivosti negatívnych výrokov na adresu detí a žiakov. Možno ste sa sami s tým stretli: „ty to nevieš“, „ty si nešikovný“, „ty to nikdy nedokážeš“ … Štúdie dokázali, že takéto postoje naozaj vedú k horším výsledkom v škole. Naopak, pozitívna motivácia a pririeknuté uznanie vedie k nadpriemerným výkonom. Čo všetko ale dokáže naozajstná láska! Božia láska! Potom ako sme dočítali smutné slová o Ježišovej smrti na kríži z Pašií, je práve v tejto chvíli ten najlepší čas na to, aby sme spoznali moc a silu lásky...

Baránok Boží

Človek ťažko nesie vyhnanstvo a stratu domoviny. Ježiš Kristus dobrovoľne opustil na 33 rokov svoju otčinu aj keď vedel, že medzi odchodom a návratom leží Jeho smrť — Golgota. Vyhnancov veľmi bolieva srdce túžbou za strateným domovom. On tú bolesť okúsil vyše 30 rokov dobrovoľne, pretože chcel svojmu Otcovi zachrániť zatratené a vykúpiť zapredané Jeho deti. Ťažko je odpúšťať nepriateľom, ktorý nás zradili. On nielen odpustil, On seba ponúkol ako výplatu a obeť za nás a tá obeť bola prijatá. Z Getsemane Ho zaviedli zločinci, ktorých večné dlhy dobrovoľne bral na seba, do žalára a súdnej veľkňazovej siene. Tam bol trápený, súdený,-...

Dobyvateľ na kríži

…a vydobyl večné vykúpenie. (Žid 9,12) Ukrižovaný Kristus vydobyl pre nás večné vykúpenie. Aký je to vzácny poklad. Ako milo znejú našim dušiam tie dve slová: večné vykúpenie! Sú to dve kvapky balzamu padajúce do srdca prahnúceho po pokoji a živote. Vykúpenie! Ach, kto by pri tomto jedinom slove nezajasal: Vykúpenie je na Golgote pre mňa vydobyté. Môj Vykupiteľ ho vydobyl. Nie som stratený. Najdrahšie výkupné je za mňa i za teba zaplatené. Aké je to radostné evanjelium! Predstavme si otroka, ktorý koná tvrdú prácu, ktorý nikdy vo svojom živote nepoznal radosť, sa mu nečakane daruje sloboda. A najviac by sa...