Veľký piatok: Jeden umrel za všetkých

2 K 5, 14 – 21:..Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! Sestry a bratia Ježiša Krista,  V pedagogických vedách sa hovorí o škodlivosti negatívnych výrokov na adresu detí a žiakov. Možno ste sa sami s tým stretli: „ty to nevieš“, „ty si nešikovný“, „ty to nikdy nedokážeš“ … Štúdie dokázali, že takéto postoje naozaj vedú k horším výsledkom v škole. Naopak, pozitívna motivácia a pririeknuté uznanie vedie k nadpriemerným výkonom. Čo všetko ale dokáže naozajstná láska! Božia láska! Potom ako sme dočítali smutné slová o Ježišovej smrti na kríži z Pašií, je práve v tejto chvíli ten najlepší čas na to, aby sme spoznali moc a silu lásky...

V čom spočíva požehnanie Pánovej večere?

                  V čom spočíva požehnanie Pánovej večere? Ó, zostaň s nami, Pane, hľa, deň sa večerí, a uchráň nevery! Ó, zostaň s nami, Pane, zvlášť v tento vážny čas, posilň, utuž ducha… a niekdy verných spas! Amen (M.R.) 1 Kor 1, 22 – 31: “Lebo aj Židia znamenia žiadajú, aj Gréci múdrosť hľadajú, (23) my však kážeme ukrižovaného Krista, – Židom pohoršenie síce, pohanom bláznovstvo, (24) ale povolaným, aj Židom aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. (25) Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia....

Prežije cirkev pandémiu?

              Prežije cirkev pandémiu?    Nariadenie vlády týkajúce sa dočasného obmedzenia vykonávania verejných bohoslužieb, vyvoláva u niektorých ľudí otázku, či a nakoľko poškodí, alebo môže poškodiť cirkev, resp.vieru kresťanov. Niektorí dokonca tvrdia, že sa po istom čase ukáže zbytočnosť bohoslužieb, lebo je proti nim sám Pán Boh.     Pripomína mi to situáciu cirkvi v socializme, keď viacerí kládli podobnú sugestívnu otázku: Prežije cirkev rok 2000? Ohlasovalo sa, že cirkev v komunizme bude “prežitkom”. V tom istom čase koloval medzi ľuďmi takýto vtip:        “Rádio Jerevan dostalo otázku: Budú v komunizme peniaze? Rádio...

Stretnutie predsedu vlády a predstaviteľov cirkvi

Predseda vlády Igor Matovič prijal predsedu Konferencie biskupov Slovenska, bratislavského arcibiskupa-metropolitu Stanislava Zvolenského a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, predsedu Ekumenickej rady cirkví Ivana Eľka. Na stretnutí sa zúčastnila aj ministerka kultúry Natália Milanová. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v záhrade Úradu vlády, poďakoval premiér Matovič za prijatie pozvania, za spoluprácu a rešpektovanie všetkých nariadení, ktoré sú pre všetkých veľmi obmedzujúce. Vyjadril nádej, že aj napriek tomu, že veľkonočné sviatky strávime vo svojich domácnostiach, budeme môcť osobne prežiť ich zmysel a posolstvo. Mons. Zvolenský uviedol, že katolícka cirkev rešpektuje rozhodnutia vlády a uvedomuje si, že pre ochranu zdravia...

Usmernenia Zboru biskupov pred Veľkou nocou 2020

Usmernenia pred Veľkou nocou 08.04.20 Zbor biskupov ECAV na Slovenskiu Spravodajstvo Bratia a sestry, v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu prijali verejné autority ďalšie opatrenia, ktoré sú aj pre nás záväzné. Ich súčasťou je aj aktuálne Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov, ktoré sme obdržali dňa 7.4.2020. Jeho text si môžete prečítať TU: uvzsr.sk Prosím, prijmite niekoľko pokynov a odporúčaní: 1. Verejné bohoslužby zostávajú pozastavené, a to v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020. Na spoločných Službách Božích v kostoloch sa teda počas sviatkov nestretneme. Prosíme, prijmime zodpovedne...

Judáš Iškariotský

Nečudujme sa tomu, že náš Spasiteľ strpel v kruhu svojich učeníkov aj takého, ktorý bol v stave Ho nielen zradiť, ale ktorý Ho aj skutočne zradil. Takí ľudia, ktorým sa pravé Kristovo božstvo a pravé človečenstvo nepáči, by z Krista radi urobili len filozofa, alebo jemu podobného človeka, takí tiež nestrpia ani Judáša; pretože sa domnievajú, že keď ho vymažú z Písma, tak sa pominie aj príčina Kristovej smrti, a Ježiša predstavia ako priestupníka Mojžišovho zákona a teda ako takého, hodného smrti. David Strauss vo svojej knihe „Das Leben Jesu“ (Život Ježiša) zradcu Judáša prenáša na celý židovský národ. Tento národ Krista...

Andrej Hajduk – Či som to ja, drahý Pane?

Či som to ja, drahý Pane?S tou otázkou chviem sa celý,pred bolestnou Getsemanes Tebou sedím pri Večeri. Či som to ja, drahý Pane?Teba vydám zlému svetu,zúčastním sa na pohane,znevážim Ťa, lásku svätú? Či som to ja, drahý Pane?So zlosynmi, čo sa zjednáa strieborných tridsať právepríjme moja duša biedna? Či som to ja, drahý Pane,ktorý vezme skyvu chlebaz Tvojej ruky, po nej siahne,odhodlá sa zradiť Teba? Či som to ja, drahý Pane,ktorý vie, že čas sa plní,rýchlo skončím stolovanie,s tlupou kráčať budem prvý? Či som to ja, drahý Pane?Bez citu Ťa bozkom zradím,noc zakryje skutky planéa ja ujdem stromoradím? Nedopusť to,...

Krasko, Ivan: Solitudo

                               S o l i t u d o Ó, Bože úbohých a ponížených, modlitbu moju milosrdne príjmi! Ty veľký, pretože Si Bohom malých, u nôh, ó, uzri Svojho najmenšieho, jak bez nádeje predkladá Ti, jak beznádejne vykladá Ti nezmernú veľkosť úbohosti svojej. Bez zásluh leží v prachu nízkej zeme, hľa, nepatrnosť biedna medzi všetkým tvorstvom: Holúbka nezložila na Tvoj oltár, olejom nemazala rany uhnetených, a nikdy nezvonila slávne Resurrexit! Ó, Bože úbohých a ponížených. kým príde veľké mlčanie, kým príde veľké mlčanie – modlitbu moju...

Krasko, Ivan: Quia pulvis sum

                              Quia pulvis sum Lk XVIII. K Jerichu i dnes vedie sivá cesta, čo chodils’ po nej niekdy, Syn Ty prvý, veľký Máriin. Je prašná, zrovna jako vtedy bola, keď viedols’po nej zástupy bedárov, colných, zavržených, a žien tiež hodných potupy. I slnko páli na nej ešte žhavo – jak vtedy dávno pútnika, čo ženie kyjom olivovým ku mestu svojho oslíka. Okolo i dnes rastú divé fíky  a bodľač taktiež storaká, len pod tým fíkom nakloneným iného zrel bys’ žobráka: keby Si dnes tak išiel po...