Religiozita vo svete

Renomovaná americká agentúra Pew Forum urobila vo svete výskum .Na otázku významu náboženstva zistila, že v afrických štátoch pod Saharou je percento s kladnou odpoveďou obyvateľov najvyššie spomedzi celého sveta. V Senegale je to až 98% ľudí, ktorí odpovedali, že náboženstvo je pre nich veľmi dôležité. Čísla podobné tomuto percentu boli v ďalších 18 krajinách Afriky. Najnižšie bolo v Botswane, kde takto odpovedalo iba 69% ľudí. V USA priznáva 57% obyvateľov význam náboženstvu. V Európe vedú Poliaci s 33%, na konci je Česká republika so 7% a Švédsko s 8%. Štáty Blízkeho Východu a Ázie dosiahli čísla podobné Afrike.Jedinou výnimkou je štát Izráel, kde iba...

ELCA pomáha zemetrasením postihnutým ľuďom v Číne

14. apríla t.r. čínsku oblasť Jušu postihlo zemetrasenie so silou 6,9 stupňa. Doteraz bolo nahlásených vyše 1100 mŕtvych ,stovky sú nezvestní a bolo zničených 15 tisíc domácností. Evanjelicko-luteránska cirkev v Amerike (ELCA) okamžite dala k dispozícii na pomoc týmto postihnutým 50 tisíc USD. Pomoc pôjde priamo na miesto cez tri partnerské organizácie. (www.elca.org)

Luteránska cirkev v Libérii oslavuje 150 rokov

Luteránska cirkev v Libérii sa počas rokov vojen a nepokojov osvedčila ako mierotvorkyňa. Vojna a nepokoje vypukli v r. 1989 a trvali celých 14 rokov. Biskup tejto cirkvi Sumoward Harris aktívne sprostredkúval stretania a rokovania znepriatelených strán. Mierová dohoda bola podpísaná v r. 2003. Cirkev bola založená v r. 1860. Počas vojnových rokov sa jej číselný stav zdvojnásobil. Dnes má okolo 71 tisíc členov, 46 cirkevných zborov v ôsmich dištriktoch, 70 kňazov, z toho tri ženy (r.2008). Udržuje viacero škôl a nemocnicu. Na slávnosti sa zúčastnia tri zahraničné delegácie: zo Švédska, USA a Dánska. Na čele švédskej bude em. arcibiskup...

Služby Božie inak

SVT – švédska televízia pravidelne každú nedeľu a sviatok o 10. 00 hodine vysiela služby Božie. Online sa nedajú sledovať ,iba zo záznamu. Je to aj výhoda, že si dátum a hodinu môžeme zvoliť kedy my chceme. Túto nedeľu vysielali SAVING GRACE – en mässa i Annedalskyrkans Gudstjänstfestival 2010 z kostola Haga v Goteborgu. Služby Božie netradičné, iné. Založené na piesňach a hudbe Boba Dylana v prevedení Valle Ehrlinga a Mathiassa Hellberga, účinkovala skupina Valdemar a zbor z Londýnského Community Gospel Choir. Kázal Ludwig Lindeloef, liturgovala Cissi Glittvik. Piesne spievali v angličtine, texty boli na obrazovku preložené do švédčiny. Sledovať...

Posviacka nového ev. chrámu v Karélii

Na severozápade Karélie, asi 20 km od hraníc s Fínskom, nachádza sa obec Ruskeala, okr. Sortavala. Obec je známa mnoho storočí dobývaním cenného mramoru a dnes aj peknou prírodou a rekreáciou. Už od r. 1728 tu bol samostatný cirkevný zbor. R. 1834 si veriaci postavili drevený chrám, ktorý pojal 800 osôb. V r. 1940 v dôsledku tzv. zimnej vojny obec pripadla k Sovietskemu zväzu. Obyvateľov – Fínov nútili vysťahovať sa do Fínska. Chrám zhorel 17.júla  1941 .Na jeho mieste je dnes pamätná doska. Cirkevný zbor v Ruskeala sa obnovil v r. 1990. Niekoľko veriacich rodín opäť veľmi túžilo po chráme. A...

Medzinárodný knižný festival v Budapešti

Od 22. do 25. apríla 2010 sa v Budapešti v budove Milénia koná Medzinárodný knižný festival. Tohtoročnou novinkou je, že všetky kresťanské cirkvi -ich vydavateľstvá – majú spoločný stánok. Sú to: Luther Kiadó, Kálvin Kiadó, Magyar Bibliatarsulát, Harmat Kiadó a Szent István Társulat. Tento stánok možno nájsť na podlaží Jövö  Háza (Dom budúcnosti) a má číslo 22. (www.evangelikus.hu)

Životopis bp. + M. Cieslara

M. Cieslar sa narodil v Cieszyne v r. 1950. Po absolvovaní základnej a strednej školy študoval teóológiu na CHAT vo Varšave. Ordinovaný bol v r. 1973. Zastával miesto kaplána a farára v Pabianiciach a vo viacerých ďalších zboroch. V r. 1977-1980 bol mládežníckym duchovným varšavskej diecézy a potom aj celej cirkvi. V r. 1996 sa stal farárom v Lodzi, v ten istý rok ho zvolili za diecézneho biskupa varšavkého. Prednášal na CHAT, zúčastňoval sa medzinárodných podujatí, mal rád peknú literatúru a hudbu. Bol vynikajúcim znalcom starej gréčtiny. Venoval sa však aj homiletike, dogmatike ,liturgike. Jeho manželka je profesorkou a prorektorkou...

Teologicky konzervatívni protestanti v Nemecku hodnotia pápeža

Čestný prezident Medzinárodnej konferencie vyznávačských spoločenstiev, misijný vedec prof. Peter Beyerhaus hodnotil prvých 5 rokov pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Za posledných 100 rokov je on najvýznamnejším teológom medzi hlavami rímskokatolíckej cirkvi. Ako povedal Beyerhaus pre ideu, nie sú nijaké dôvody na spochybnenie pápežových názorov na ekuménu. Tak pri písaní bestselerovej knihy "Ježiš z Nazareta" povolal si ako poradcov viacero evanjelických teológov. "Kde pápež má dojem, že kresťania hovoria jednou rečou, pokračuje opatrne. " Pritom má pápež viacej na zreteli duchovnú jednotu, ako jednotu inštitucionálnu. Ako tragickým nazval ,že sa päťročné jubileum pontifikátu kryje časovo s prípadmi odhalenia zneužitia detí katolíckymi...

Úcta patrí F. Melanchtonovi

19. apríla v zámockom chráme bola slávnosť uctenia si pamiatky F. Melanchtona pri 450. výročí jeho smrti. Nikolaus Schneider, úradujúci predseda Rady EKD, povedal o.i.:"Cirkev potrebuje aj dnes takéto osobnosti, ako bol F. Melanchton. Bol staviteľom mostov a sprostredkovateľom. On aj Luther nedrali sa dopredu na výslnie, aby získali moc, či slávu. Pracovali pre cirkev a dielo reformy, a preto sa im to darilo. " Kancelárka A. Merkelová povedala:"Melanchton bol veľkým Nemcom. Skutočne mu patrí označenie učiteľ Nemecka. Zasadzoval sa za vzdelávanie všetkých.Vzdelanie je aj dnes predpokladom demokracie, prosperity a zdravej sociálne súdržnosti. To je dôvod, prečo by chcela spolková...

Situácia evanjelikov v Kirgizsku

Ako je všeobecne známe v minulých týždňoch sa v Kirgizsku prelievala krv, strieľalo a moc prevzala opozícia. Biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Kirgizsku Alfred Eichholz oznámil partnerskej organizácii Spolku Gustava Adolfa v Lipsku, že vďaka Bohu z evanjelikov nebol nikto zranený a ani cirkevné budovy neboli poškodené. Plánovanú návštevu zborov na juhu krajiny však pre napäté ovzdušie a neistotu biskup t.č. nemôže uskutočniť. Biskup v správe ďalej píše: "Čo táto zmena bude pre nás luteránov v Kirgizsku znamenať, nevieme." ELC Kirgizska je regionálnou cirkvou ELKRAS. Jej dejiny sú iba 100 ročné. Dnes má 16 cirkevných zborov a okolo 2 tisíc členov. Členmi...