25 tisíc kresťanov na manifestácii za Ježiša v Štokholme

Túto sobotu 22. mája 2010 sa v Štokholme zišlo okolo 25 tisíc kresťanov rôznych jazykov, farby pletí a vyznania na spoločnej manifestácii a pochode pre Ježiša. Akcia sa koná kažý rok. Na prvom zhromaždení bolo 12 tisíc ľudí.Rekord z roku 1953 ,kedy speváka duchovných piesní Einera Ekberga prišlo počúvať až 32 tisíc,doteraz nebol prekročený.  Miestom zhromaždenia je už tradične Kungsträdgarden (Kráľovská záhrada) v Štokholme. Ide o verejný park v centre mesta. (www.dagen.se)

To sú ale starosti !!!

Švédske média v posledné dni pretriasajú jeden "problém" pri sobáši korunnej princeznej Victorie 19. júna t.r. Princezná si totiž zaumienila, že k oltáru ju povede jej tatko – kráľ Gustav XVI. Adolf. To sa ale nepáči mnohým Švédom, lebo to narušuje švédsku tradíciu sobášných obradov. Mnohí hovoria o amerikanizácii. Vo Švédsku totiž pristupuje k oltáru mladý pár spoločne,t. mladucha a ženích. Dokonca 9 duchovných z diecézy Lund poslalo osobný list princeznej a žiadalo ju,aby si to rozmyslela. Dnešná tlač prináša správu, že princezná trvá na svojom predsavzatí a bude ju doprevádzať otec. (www.dagem.se)

Adame kde si?

…Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: kde si? (1.Moj.3.9)     Hospodin Boh najprv stvoril všetky podmienky pre život a nakoniec stvoril človeka: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval…(1 Moj. 1.26-29). teda, Boh človeka stvoril, aby bol panovnikom.Do raja vložil strom poznania dobra a zla. Nebolo to jablko ako si ho ľudia vysvetľujú, ale to bolo ovocie poznania dobra a zla. Človek bol stvorený bez hriechu, bez poznania zla, preto že v Bohu neexistuje žiadne zlo a keďže je človek na Boží obraz, to znamená že je bez zla a v ňom prebývalo len dobro....

Som iný- a nehanbím sa

                                           Som iný – ale strašne ho milujem…         Tak, ako mnohí iní, aj ja som iný. Rozhodol som sa vám to povedať na plné ústa a kto chce, nech teda hodí po mne kameňom…Ale som taký istý človek, ako aj vy. Neviem, či som sa s takou dispozícou už narodil, alebo nie, ale hneď v puberte som zistil, že som iný ako mnohí okolo mňa. Pocítil som v sebe zvláštnu túžbu, áno až lásku k nemu, môjmu doterajšiemu...

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Svätodušným sviatkom 2010

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2010 Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!           Svätíme svätodušné sviatky, počas ktorých si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a založenie kresťanskej cirkvi. Boh Duch Svätý skrze Božie slovo pôsobí stále. Pán Ježiš nám zasľúbil: Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril (J 14, 26).        Duch Svätý chce byť naším Radcom, Učiteľom, Obhajcom, chce stáť po našom boku, hoci Ho fyzicky nevidíme, podobne ako nevidíme vietor, a predsa vnímame jeho činnosť (J 3, 8): Vietor veje, kam chce: čuješ...

Svätodušné slávnosti 2010

23. a 24. mája t.r. kresťania na celom svete slávia tretie výročité slávnosti: Svätodušné sviatky, nem. Pfingsten, maď. Pünkösd, poľ. Zielone śviatki, rus. Piatidesiatnica, anglicky Pentecost. Názov v angličtine a iných jazykoch v tomto znení je od gréckeho Pentecoste ,čo znamená päťdesiaty. Áno, v 50. deň po Vzkriesení Pána Ježiša zostúpil zasľúbený Duch Svätý na apoštolov a oni zmocnení Jeho silou zvestovali medzi národmi Ježiša Krista. Tak na ich zvesť mnohí hneď tam v Jeruzaleme uverili, dali sa pokrstiť a vznikla kresťanská cirkev. Duch Svätý je tretia osoba Boha, rovná Otcovi a Synovi, jednej podstaty a tento Duch pochádza od Otca i...

Posolstvo SRC ku Svätodušným sviatkom 2010

V utorok 18. mája t.r. vydala SRC v Ženeve Posolstvo ku Svätodušným sviatkom. O.i. v ňom vyzývajú ,aby sa peniaze na atómové zbrane presmerovali pre boj proti hladu a pre obete konfliktov. Takáto "zmena" výdajov na zbrojenie mohla by pomôcť mnohým ľuďom, zdôraznili ôsmi prezidenti SRC, podpísaní pod Vyhlásením. Výroba zbraní hromadného ničenia je útokom na Boží dar života, hovoria prezidenti. Viera, že pokoj možno dosiahnúť iba pomocou zbraní, je falošná.SRC má 349 členských cirkví s okolo 560 miliónmi kresťanov nekatolíckeho vyznania. (www.ekd.de)

Nové sídlo Luteránskej cirkvi vo Veľkej Británii

Luteránska cirkev vo Veľkej Británii má nové sídlo pre svoj centrálny úrad. Sídli v prenajatých priestoroch národnej ERC Anglicka (Churches Together in England -CTE) – na adrese: 27 Tavistock Square, London WC1H 9HH. Biskupka tejto cirkvi Jana Jeruma-Grinberga bude súčasne pracovať na čiastočný úväzok pre túto ekumenickú organizáciu. Pred presťahovaním na túto adresu úrad sídlil v Nórskej cirkvi v Londýne a ešte predtým v Luteránskom cirkevnom dome v Leeds. Luteránska cirkev vo Veľkej Británii je jednou z desiatich národných cirkví združených v Luteránskej rade Veľkej Británie. Je členkou SLZ. V LC VB slúži 11 duchovných nielen v anglickom jazyku, ale aj...

Múdrosť vedúca k spravodlivosti

                           Múdrosť vedúca k spravodlivosti _____________________________________________________ Jak smutno zvädla nám radosť srdca… pred trón sa vznáša modlitba vrúca- Pred trón Tvoj, Bože, v milosti stály: zdvihni nás pri spomienke, daj pokoj pravý! Amen.   Daniel 12,1-3:“ V tom čase povstane veľké knieža Micháél, ktorý sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy, až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný...

Študentské služby Božie v Petrohrade

V nedeľu po Vstúpení – Exaudi – 16. mája t.r. v chráme sv. Petra ELKRAS v Petrohrade služby Božie vykonali študenti Teologického seminára ELKRAS v Novosaratovke na čele so svojim rektorom A.Tichomirovom. Liturgiu slova vykonali študenti, kázeň predniesol študent 2. ročníka Viktor Weber, eucharistickú časť liturgie vykonal pastor A. Tichomirov, rektor. Služby Božie sa konali po rusky a nemecky. Počas nich vystúpil spevom spevokol z Nemecka. Spievali sa tradičné chorály a piesne z Taizé. WWW.novosaratovka.org)