Stvorenstvo a vykúpenie

                                                                            Stvorenstvo a vykúpenie _______________________________________________________________________________________ R 8, 18 – 25:“Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. (19) Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích.(20) Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, (21) že aj samo stvorenstvo  oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody dietok Božích.(22)...

Organový koncert vo Zvolene

  Farnosť sv. Dominika, Farnosť sv. Alžbety a Občianske združenie PRO ORGANO Zvolen si Vás dovoľujú pozvať na benefičný organový koncert, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole sv. Alžbety vo Zvolene v nedeľu, 21. novembra 2010 o 16:00 hod. Na organe bude hrať Ľuboš Ihring a zaznejú skladby od Bacha, Regera a Schumanna. Vstupné je dobrovoľné a bude použité na stavbu organa pre kostol sv. Dominika Zvolen-Západ.  

Synoda Nórskej cirkvi

Od 14. do 20. novembra t.r. sa bude v Tonsbergu konať synoda Nórskej cirkvi. 115 synodálov tvorí toto cirkevné grémium. Z nich iba 19 členovia boli na synode aj vlani. Ostatní sú novozvolení. Na otvorení a následnej večeri sa zúčastní aj kráľ Harald V. Čestným hosťom bude aj generálny tajomník SRC Olav Fyske Tveit. Na programe sú o.i. voľby nových cirkevných grémií – cirkevnej rady, ekumenickej rady a rady pre Laponcov, liturgická reforma a Lutherova radosť – návrat cirkvi k luteránskej identite a posilnenie konfesionálneho povedomia. (www.kirken.no)

Jednotný služobný zákon pre farárov

V stredu 10. nov. t.r. synoda schválila návrh nového jednotného služobného zákona pre farárov. Je to základný právny dokument v EKD. Doteraz mali v členských ev. cirkvách EKD 11 rozličných zákonov. Nový zákon musia ešte schváliť grémia členských cirkví ako aj VELKD. Termín schvaľovacieho procesu je do konca dec. 2012.  V ten istý deň záverečnými službami Božími bola synoda ukončená. Kázal na nich nový predseda Rady EKD prézes N. Schneider.Kázeň sa opierala o slová 46. žalmu:" Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach." (www.ekd.de)

Schválili rozpočet EKD na rok 2011

V stredu 10. novembra t.r. synoda EKD v Hannoveri schválila jednomyseľne návrh nového rozpočtu pre rok 2011 vo výške 187 miliónov €. Je to  viacej o päť miliónov ako v tomto roku 2010. Súčasne sa konštatovalo, že predpovedané výpadky príjmov pre krízu neboli 5%, ale iba 2%. Peniaze do rozpočtu EKD plynú z príspevkov všetkých 22 evanjelických členských cirkví. Výdaje EKD idú najviacej ako príspevky pre cirkevnú prácu a zariadenia. 63 miliónov € dostane oblasť ekumény a zahraničnej práce.Pre verejnú prácu a publicistiku je určených 14.5 mil. €. (www.epd.de)

Jubileum reformácie a ekuména

 Upozorňujem na drobný článoček uvedený na stránke http://www.ekumenizmus.kbs.sk/spravodajstvo/i36/  V dňoch okolo tohtoročnej pamiatky reformácie som chcel zorganizovať Pripomienku krstu (Taufgedächtnis), ale bolo to na poslednú chvíľu a tak nakoniec nebol záujem. Škoda…dúfam, že o rok sa to podarí 🙂 Stretli ste sa už vy niekedy s tým, že by sa slávenie Pamiatky reformácie konalo v ekumenickom duchu? Myslím tým predovšetkým účasť katolíkov na nejakom programe, nejaká spoločná aktivita. Prípadne ako vôbec vnímate možnosť niečoho takého v Slovenských podmienkach? Sme tu na niečo také dostatočne zrelí? Marana tha!

Špiritizmus v Novoapoštolskej cirkvi

Evanjelický farár ,predseda Centra pre dialóg v Berlíne, Thomas Gandow kritizoval špiritistické praktiky Novoapoštolskej cirkvi. Táto sekta tri razy do roka organizuje bohoslužby za zosnulých. Cieľom je zlepšiť duševný stav zomrelých. Slúžia na to dodatočné krsty, zapečatenie Duchom Svätým a účasť na Večeri Pánovej zosnulých. Podľa Gandowa tu nejde o modlitby a spomienky na zosnulých, ale o vyslovené špiritistické praktiky. Novoapoštolskú cirkev vedú tzv. apoštoli. Sekta vznikla v 19. storočí v Hamburgu a rozšírila sa do celého sveta. Dnes má okolo 10 miliónov prívržencov, z toho v samotnom Nemecku je ich 360 tisíc. Poznámka visby: Novoapoštolská cirkev v SR bola...

Kresťania pomáhajú deťom z ulice v Petrohrade

Ekumenická komunita Ofenzívni mladí kresťania z Reichelsheimu v Nemecku vlani podporili ruské deti z ulice v Petrohrade sumou 100 tisíc €. Za peniaze kúpili byty pre maloletých bezdomovcov , v ktorých sa o ne starala iná partnerská kresťanská organizácia "The Harbour" – Prístav. Evanjelikálna organizácia sa stará o asi 180 bezprízorné deti a mladistvých. "Prístav" im zabepezpečuje nielen bývanie, ale aj terapeutickú stránku a zapájanie sa do cvičebných dielní. Súčasne sa deti zoznamujú s kresťanským vierou. (www.idea.de)