Boj za čistotu viery v Brémach (Nemecko)

Evanjelického pastora Olafa Latzela z Brém kritizovali za jeho kázeň z 18. januára 2015. V kázni sa totiž vyslovil za čistotu viery, proti zmiešavaniu náboženstiev, synkretizmu. „Praví kresťania sa nemôžu spolu modliť s moslimami.“ Podobne sa vyslovil aj proti otvoreniu tzv.“ domu jednoty“ v Brémach. Dom má slúžiť na duchovné modlitby kresťanov, moslimov a židov. Ostro odsúdil aj uctievanie relikvií v katolíckej cirkvi, čo nazval modloslužbou. Kresťania nemajú vo svojich domoch a bytoch vystavovať sošky“ toho tučného pána“, t.j. Budhu. Za túto kázeň ho obvinili z podnecovania nenávisti medzi občanmi. Brémsky snem dal podnet na prokuratúru , aby preskúmala tento prípad a vztiahla právne dôsledky. Pastor Latzel sa ospravedlnil za...

Prezident Spolku Martina Luthera abdikoval z funkcie

V liste pre Spolkovú radu z 8. februára 2015 vyhlásil prezident Spolku Martina Luthera , regionálny biskup Dr. Hans-Martin Weiss, že odstupuje z tejto funkcie. Súčasne sa k 1. marcu 2015 vzdáva aj ostatných čestných funkcií v cirkvi. Naďalej bude vykonávať funkciu regionálneho biskupa pre cirkevný okrsok Regensburg.  Abdikáciu z vedľajších funkcií odôvodnil osobnými dôvodmi. (www.martin-luther-bund.de)

Rok misie, evanjelizácie a diakonie v SCEAV

Sliezska Evanjelická cirkev a.v. v ČR po Roku Biblie (2013) , Roku hudby (2014) vyhlásila na tento rok Rok misie , evanjelizácie a  diakonie. V tomto roku uplynie 100 rokov od narodenia význačného služobníka na tomto poli, pastora Vladislava Santoria. Konferencia k jubileu sa bude konať v sobotu 10. októbra 2015 v Českom Tešíne. Nasledujúci deň v nedeľu 11. okt. bude slávnostné otvorenia Diakonického a vzdelávacieho centra v Českom Tešíne.  Od smrti českého reformátora Jana Husa uplynie 600 rokov. Veriaci protestanti si túto udalosť pripomenú v dňoch 6. a 7. júla 2015 v Prahe na Staromestskom námestí a v evanjelických...

Ako publikovať na evanjelik.sk?

Krátky návod pre publikovanie článkov na evanjelik.sk: 1. po prihlásení s menom a heslom kliknúť na „+ Pridať“ (v čiernej časti hore), vybrať z ponuky „Článok“ 2. zadať nadpis a text, s možnosťou formátovania textu (nad textom) 3. vybrať „kategórie“ pre zaradenie do kategórií (vpravo od textu) 4. pre pridanie obrázku ísť na „Featured Image 2“ (vpravo od textu, dole) a tam vybrať z ponuky troch záložiek: Z počítača, nahrať z fotku z Vášho počítača alebo Z internetovej adresy – zadať link kde sa fotka nachádza a vybrať či sa má zobraziť napravo alebo naľavo, alebo Knižnica médií – vybrať už...

Inštalácia arcibiskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska

V nedeľu 8. februára 2015 sa v katedrále sv. Petra a Pavla ELCR konala slávnosť uvedenia do úradu nového arcibiskupa Evanjelickej luteránskej cirkvi Ruska Dietricha Brauera. Na slávnosti sa zúčastnili početní zahraniční i domáci predstavitelia cirkví ,o. i. arcibiskupi z Estónska a Fínska, biskupi z Maďarska a Lotyšska a zástupcovia evanjelickej cirkvi z Nemecka. Našu cirkev a SLZ zastupoval br. gen. biskup M. Klátik. Prítomní boli aj lut. biskupi Uralu, Sibíri a Ďalekého Východu a Kazachstanu. Inštalovaného pozdravili zástupcovia ruskej štátnej správy a ruskej ekumény (pravoslávia, rim. katolicizmu a protestantských denominácií). Prítomní boli aj zástupcovia ambasády USA a Nemecka. Dietricha...