Kristova pravda

                                                         Kristova pravda vyslobodzuje zo smrti   J 8,31-36:“I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete v pravde moji učeníci. (32) A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (33) Odpovedali Mu: Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu, akože teda hovoríš: Budete vyslobodení? (34) Odpovedal im Ježiš: Veru, veru hovorím vám: Každý, kto pácha hriech je otrokom hriechu. (35) Otrok však nezostáva v dome naveky, syn zostáva naveky.(36)...

Chlieb života

                                                                 Chlieb života J 6, 48-51 a 54: “Ja som chlieb života. Vaši otcovia  jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Kto je moje...

Poďakovanie za úrody zeme

                                                    Poďakovanie za úrody zeme Lk 17,11-19:        „Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti“ (Ž 145,15-16). To je refrén dnešnej nedele, refrén našej spoločnej vďaky voči Pánu Bohu za Jeho starostlivosť o nás, o našu dušu i telo. V nedeľu Poďakovania za úrody zeme, ktorú svätíme,  na prvom mieste  stojí vďaka nás kresťanov  za telesné dary, telesné dobrodenia a...

Pálenie koránu

                                                     Pálenie koránu    sa nakoniec dňa 11.septembra v USA nekonalo. Baptistický pastor, ktorého meno nie je dôležité, svoje rozhodnutie napokon odvolal. Iste k tomu prispel najmä oficiálny tlak zo strany samotného prezidenta B.Obamu a jeho administratívy. Napriek tomu sa konajú v moslimskom svete veľké protesty. Nemožno vylúčiť, že za tento nápad naozaj zaplatia životom niektorí občania USA pôsobiaci v  islamskom svete. Dá sa očakávať, že nápad spáliť 2OO kusov Koránu bude ešte dlho lomcovať citmi fundamentalistických...

Niektorí jednotlivci

                                                  Niektorí jednotlivci…        Udalosť z 30.8.2010 v Devínskej Novej Vsi nastolila mnoho rôznych otázok i dohadov a znova ukázala, že „niektorí jednotlivci“…       Otázky, ktoré zaujímali od prvej chvíle ľudí okolo krvavej drámy, v ktorej už známy strieľajúci (ĽH) zabil 8 ľudí (vrátane seba samého) a cca 21 ťažšie, alebo ľahšie zranil boli rôzne: kto je a ako sa volá ten človek, kto sú obete, ako sa to stalo a aký bol motív: rasový,...

Neviete, že ste chrám Boží?

                                                          Neviete, že ste chrám Boží ? 1 K 3, 16 – 2O: “Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! Nech sa nikto neklame! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred  Bohom. Veď je...

Cantate

                                                                       Cantate ____________________________________________________________  Kol 3,12-17:“Ako vyvolení Boží,  svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. (13) Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto  mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. (14) A najmä priodejte sa láskou, ktorá je páskou dokonalosti. (15) A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní...

Jubilate

                                                                                Jubilate ____________________________________________________________ 1 J 5,1-4: “Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, z Boha sa narodil – a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. (2) Podľa toho poznávame, že milujeme dietky Božie, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania.(3) Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania – a Jeho prikázania nie sú...

Misericordias Domini

                                                                 Misericordias Domini ____________________________________________________________ 1 Pt 2, 21b-25:“...pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. (22) On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v Jeho ústach, (23) keď Mu zlorečili, nezlorečil , keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi. (24) Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. (25) Boli ste...

Quasimodogeniti

                                                                  Quasimodogeniti   1 Pt 1, 3 – 9: “Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej:(4) k neporušiteľnému, nepoškvrnenému  a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám,(5) ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. (6) Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj...