Čo potrebuje každé dieťa

                                                                  Čo potrebuje každé dieťa Lk 2, 41-52:  „Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka.(42) Keď mal dvanásť rokov a oni išli do Jeruzalema podľa obyčaja tej slávnosti, vzali ho so sebou, (43) ale keď  sa po skončení slávnostnýh dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme: rodičia však nevedeli o tom, (44) ale sa domnievali, že je v zástupe, prešli deň  cesty a...

Koledníkom a tým, ktorí nemajú radi Vianoce

               Denník SME  priniesol čitateľom a poslucháčom želanie: "krásne Vianoce, s anti-koledou                od  "tvorivého tímu redakcie: Ako prežiť  a celého SME" .       Myslím, že minimálne v jednej veci, by sme sa s autormmi videoklipu, "do aleluja", spevákom P.Grausom a S.Trnkom aj zhodli. A to je protest proti skomercinalizovanému chápaniu týchto kresťanských sviatkov narodenia Krista  Pána.      Nevadilo by mi, skôr by mi to bolo sympatické, keby tento videoklip natočili v prostredí o ktorom spievajú a ktoré si "berú na paškál". V prostredí, kde sa dejú tieto...

Mučeníka Štefana

                                                                                     Mučeníka Štefana Ísť s Tebou, Kriste, i kríž niesť značí a cítiť radosť i v slzách, v plači… Ach, Pane, popraj nám taj ten poznať v pokoji žiť a  radostne skonať. Amen (MR)   Mt 1O, 28: “A nebojte sa tých, ktorí mordujú telo, ale dušu nemôžu zamordovať – radšej sa bojte Toho, ktorý ktorý aj dušu aj telo...

Vianoce – sviatky rodiny

                                        Vianoce- sviatky rodiny Lk 1, 26 – 35: “ Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho – panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav.(30) Ale anjel jej povedal: Neboj sa , Mária lebo si našla milosť u Boha....

Priblížil sa príchod Pánov

                                                       Príchod Pánov sa priblížil Jk 5, 1-8:“ A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a šatstvo zmoľavelo,  vaše striebro a zlato zhrdzavelo, a ich hrdza bude svedectvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň!  Nazhromaždili ste si bohatstva v – posledné dni!  Ajhľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov! Hýrili ste na zemi, ...

4.adventná nedeľa

                                                                     Moc Božieho slova všetko prekoná Lk 1, 26 – 33 (34-38): “Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán  s Tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona zarazená Jeho rečou, premýšľala, aký to...

Čo teda robiť?

                                                                                   Čo teda  robiť? Lk 3,7-19:             Čo ešte urobiť? To je jedna z najčastejších otázok, ktorú si kladieme v týchto dňoch my sami, i ľudia okolo nás.  Čo mám ešte stihnúť? Na čo nezabudnúť? Čo je nutné urobiť? – Všetci veľmi dobre vieme, prečo sa takto pýtame. Vianoce sa približujú a to znamená veľa príprav....

Čakanie na Pána

 "Pane môj prichádzaš k srdca môjho dverám voláš ma v každý čas na vinicu svoju prosím pokorne: daj nech neodpieram nezhŕdam milosťou danou ku pokoju.   Buď mojím svetlom v sveta tohto tmách buď mi zdrojom sily, istoty a viery keď tíško stojíš srdca mi pri dverách kiež sa ti tu v chráme dnes zverím". Amen   Zj.Jána 3,2O:"Ajhľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou!"Amen.    Pred vstupom do vzácneho, radostným očakávaním naplneného adventného obdobia je nám zvlášť blízke volanie nábožného...

Nič nepozorujete ?

Mt 24, 37- 44:“ Lebo ako bolo za dňov Noacha, tak bude pri príchode Syna človeka: (38) ako totiž v tie dni pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, (39) a nič nespozorovali, že prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka.(40) Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane, (41) dve budú mlieť vo mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. (43) Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu....

Spravodlivý výhonok

                                                       Spravodlivý výhonok Jer 23, 5-8:“Ajhľa, prichádzajú dni- znie výrok Hospodinov –  keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ a bude múdre konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael prebývať bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin naša spravodlivosť. Preto hľa, prichádzajú dni – znie výrok  Hospodinov – keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol...