Jimmy Carter oslobodil väzňa

Bývalý americký prezident Jimmy Carter v ostatnú stredu tohto týždňa pricestoval do Sebvernej Kórey ,aby z väzenia vymohol amerického občana, veriaceho 30 ročného Aialona Mahlia Gomesa, ktorý sa vlani pokúsil prekročiť hranice ako výraz solidarity so zadržaným americkým misionárom. Kórejské úrady ho zadržali a odsúdili na dva roky tvrdých nútených prác. Vo väzení sa pokúsil spáchať sebevraždu. Druhou vecou Carterového jednania bolo presvedčiť vládu komunistickej Kórey ,aby sa vzdala jadrových zbraní.  (www.dagen.se)

„Živé listy“ navštívia Austráliu

Delegácia Svetovej rady cirkví zo Ženevy vysiela do spolkového štátu Austrálie Severné Teritórium delegáciu tzv. "živých listov", aby tam v dňoch od 12. do 17. septembra 2010 navštívili osídlenia praobyvateľov Austrálie Aborigenov a preskúmali situáciu ľudských práv a vyvolali solidaritu s týmito praobyvateľmi. Návšteva sa koná na pozvanie Austrálskej národnej rady cirkví. (www.oikoumene.org)

Vatikán víta znovu otvorenie Pavlovho kostola v Tarze, Turecko

Vatikán a predstaviteľ CDÚ v Nemecku vítajú snahy tureckých úradov opäť umožniť kresťanom, aby používali kostol v Tarze, kde sa narodil apoštol Pavol. Turecko r. 1943 zhabalo kostol kresťanom a obsadilo vojskom, neskôr ho premenili na múzeum. V Turecku žije iba maličká kresťanská menšina, podľa neúradných odhadov je to: 60 tisíc arménskych kresťanov, 15 tisíc sýrskych pravoslávnych, 3500 až 4 tisícky gréckych pravoslávnych a okolo 2500 katolíkov a protestantov. (www.epd.de)

Vedenie ELKRAS európskeho Ruska na návšteve v Nemecku

Od 22. augusta t.r. je na návšteve Nemecka vedenie Evanjelicko-luteránskej cirkvi európskeho Ruska z Moskvy. Delegáciu tvoria: biskupský vizitátor Dietrich Brauer, výkonný vedúci cirkvi Alexander Zerr a predsedníčka synody Ludmila Pankratova. Delegácia najskôr navštívila Spolok Martina Luthera v Erlangene a neskôr Spolok Gustava Adolfa v Lipsku. Na oboch miestach hostia podali informácie o stave cirkvi a o vzájomných vzťahoch jednotlivých cirkevných regiónov v ELKRAS. Obe pomocné organizácie významne pomáhajú tejto cirkvi materiálne a finančne. (www.gustav-adolf-werk.de)

Slávnosť ordinácie v Etiópii

V júni 2010 slávila Južná Stredná synoda EECMY ordináciu 36 osôb,ktoré idú slúžiť po ordinácii ako zboroví duchovní v Južnej Strednej synode Etiópskej evanjelicko luteránskej cirkvi Mekane Yesus. Táto synoda je čo do počtu duší druhá najväčšia, má 629.561 pokrstených členov.Na prvom mieste je Stredná synoda s 763.085 členmi. www.eecmy.org

Zakladajú novú luteránsku cirkev

Tento týždeň sa schádzajú tisícky veriacich do mesta Columbus, Ohio, aby organizačne dali zelené svetlo pre vznik novej luteránskej cirkvi v USA. Iniciuje ju hnutie "Lutheran Core" . Majú ustanoviť NALC – North American Lutheran Church. Vedúci hnutia povedal, že nová cirkev bude zahŕňať stred amerického luteranizmu.Hnutie Lutheran Core tvoria odporcovia vlaňajšieho rozhodnutia ELCA o homosexuáloch. Na zakladajúcom zhromaždení majú tiež zvoliť nového biskupa NALC. Prítomní budú zástupcovia dvoch najväčších lut. cirkví z Afriky – Tanzánie a Etiópie. (www.dagen.se)

Zbory odchádzajú z ELCA

Z najväčšej luteránskej cirkvi v USA – Evanjelicko luteránskej cirkvi Ameriky (ELCA)  začínajú odchádzať konzervatívne cirkevné zbory. Príčinou je pred rokom schválené uznesenie cirkvi, že osoby vhomosexuálne a lesbicky trvalé žijúcich pároch môžu v cirkvi zastávať duchovný úrad alebo iné cirkevné funkcie. ELCA má 10.348 cirkevných zborov, z nich teraz 465 odštartovalo proces odchodu. Tento proces odchodu nie je jednoduchý. Členovia takýchto zborov musia dva razy – s prestávkou medzi prvým a druhým hlasovaním 90 dní na konzultácie – odhlasovať dvojtretinovou väčšinou odchod z ELCA. 462 zborov už hlasovalo prvý raz, z nich sa 312 postavilo za odchod. 196 zborov...

Po Lutherových stopách pešo do Ríma

V nedeľu 22. augusta t.r. po požehnaní na cestu pešo sa od augustianského kláštora v Erfurte vydá skupina piatich osôb, aby tak ako Luther v r. 1510 -teda po päťsto rokoch – vydali sa na púť do Ríma. Cesta povedie cez Nemecko, Rakúsko, Liechtensteinsko, Švačiarsko do Talianska. Príchod do Ríma plánujú na posledné dni októbra. Tam si chcú uctiť hroby apoštolov Petra a Pavla. Skupinu vedú a púť iniciovali luteránski teológovia Sarah a Andrew Wilson z elsaského Štrasburgu. (www.ekd.de)