Pristala Noemova archa na vrchu Cudi?

Nové poznatky o mieste pristatia Noemovej archy chce na základe historických dokumentov a internetového vyhľadávania získať vedecký novinár Timo Roller z nemeckého Wildbergu. Podľa toho na konci potopy nepristala archa na masíve Araratu  ,ktorý sa nachádza na turecko-arménskej hranici, ale na vrchu Cudi, ktorý je vzdialený 300 km v juhovýchodnej časti Turecka. Roller sa pritom odvoláva nielen na antické pramene a expedičné správy, ale predovšetkým na pozorovania v internetovej službe "Google -Earth". Porovnanie starých fotografií so snímkami z Google Earth poukazujú na dôveryhodné odkazy v tom, že archa pravdepodobne pristala na 2114 m vysokom vrchu Cudi, povedal Roller pre idea. Britský egyptológ...

ELCA pomáha zemetrasením postihnutým ľuďom v Číne

14. apríla t.r. čínsku oblasť Jušu postihlo zemetrasenie so silou 6,9 stupňa. Doteraz bolo nahlásených vyše 1100 mŕtvych ,stovky sú nezvestní a bolo zničených 15 tisíc domácností. Evanjelicko-luteránska cirkev v Amerike (ELCA) okamžite dala k dispozícii na pomoc týmto postihnutým 50 tisíc USD. Pomoc pôjde priamo na miesto cez tri partnerské organizácie. (www.elca.org)

Situácia evanjelikov v Kirgizsku

Ako je všeobecne známe v minulých týždňoch sa v Kirgizsku prelievala krv, strieľalo a moc prevzala opozícia. Biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Kirgizsku Alfred Eichholz oznámil partnerskej organizácii Spolku Gustava Adolfa v Lipsku, že vďaka Bohu z evanjelikov nebol nikto zranený a ani cirkevné budovy neboli poškodené. Plánovanú návštevu zborov na juhu krajiny však pre napäté ovzdušie a neistotu biskup t.č. nemôže uskutočniť. Biskup v správe ďalej píše: "Čo táto zmena bude pre nás luteránov v Kirgizsku znamenať, nevieme." ELC Kirgizska je regionálnou cirkvou ELKRAS. Jej dejiny sú iba 100 ročné. Dnes má 16 cirkevných zborov a okolo 2 tisíc členov. Členmi...

Švédski biskupi na Strednom Východe

Dvanásť zo štrnástich biskupov Švédskej cirkvi sa v čáse 11. – 16. apríla zúčastňuje študijného pobytu v Izraeli a Jordánsku. V programe sú 11. apríla bohoslužby a stretnutie so švédskym veľvyslancom ako aj návšteva Jordan Co existance organisation v Ammane.12.apr.  je naplánovaná návšteva Jericha a Jeruzalema. Od večera do poludnia nasledujúceho dňa sú stíšenia. Potom návšteva ev. nemocnice Augusty Victorie na Olivovej Hore, ktorú podporuje tiež ŠC. Navštívia aj kresťanské kostoly Yad Vashem a stretnú sa s predstaviteľmi izraelskej a palestínskej komunity.Prijme ich hlavný rabín Izraela. (www.svenskakyrkan.se)

Konzultácia lut. teol. zariadení v Ázii

17.-21. marca t.r. sa v Bangkoku konala v poradí druhá konzultácia o vytvorení siete luteránskych teologických zariadení v Ázii – NeLTIA – Network of Lutheran Theological Institutions in Asia. Prvá takáto porada sa konala tiež v Bangkoku v auguste r. 2008. Dvadsaťtri účastníkov zastupovalo 14 luteránskych inštitúcií v Ázii, členské cirkvi SLZ a zamestancov. V diskusii sa zamerali na význam vytvorenia siete. Potvrdili, že teol. vzdelávanie je základným nástrojom na poslanie cirkvi, a preto teologické inštitúcie sú neoddeliteľnou súčasťou cirkvi. (www.asia-lutheran.org)

Luteráni v Mongolsku

V r. 1989 po sedemdesiatročnej vláde komunistického režimu došlo v Mongolsku k politickým a spoločenským zmenám. Ateistický režim zanechal v ľudských dušiach púšť. V krajine nebolo ani jedného kresťana. Od roku 1990 začali sem prúdiť misionári. Začala sa ťažká misijná a evanjelizačná práca. Mongolsko je teritoriálne veľmi rozsiahla krajina s vysokými horami, púšťami a stepmi, jazerami, s klimatickými krajnosťami: v zime až do mínus 40 stupňov Celzia, v lete opačne to isté číslo v pluse. Asi 40% rodín žije pod hranicou chudoby, s nedostatkom potravín, vody, bez prístupu k zdravotníckym zariaderniam. V rodinách panuje alkoholizmus, násilie na deťoch, rozpad rodín. Podľa tradície sa väčšina...

Premiérov syn vyhral kvíz v znalosti SZ

Syn izraelského premiéra Benjamina Netanjahu sa ukázal ako dobrý znalec Starého zákona. 16. marca vyhral  15-ročný Avner Netanjahu finále národnej mládežníckej súťaže. Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 12 tisíc osôb. Chlapec hebrejskú Starú zmluvu čítaval so svojim starým otcom. Sám premiér sa priznal, že on by správne vedel zodpovedať iba na dve otázky. Finále s 12 účastníkmi sa konalo na severe Izraela v Kiriat Schmona a otázky sa týkali Jeruzalema. Súťaž po 47. raz organizovalo Ministerstvo výchovy Izraela. /www.idea.de/

Inštalácia nového vedenia ELC-PNG

Po tom, čo verejne vyznal svoju vieru, bol dňa 7. marca 2010 inštalovaný za biskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Papuy Novej Guiney (ELC -PNG) Rev. Gigere Wenge. Na inštalácii boli prítomní veriaci cirkvi, predstavitelia štátu a zahraničných sesterských cirkví. G.Wenge bol riaditeľom seminára Martina Luthera, keď ho 27. synoda tejto cirkvi zvolila 14. januára t.r. za v poradí piateho biskupa cirkvi. Nahradí v úrade biskupa Wesleya Kigasunga, ktorý náhle zomrel 14. mája 2008. Synoda zvolila tiež asistenta biskupa a generálneho tajomníka cirkvi.Títo boli tiež slávnostne uvedení do úradu. Inštaláciu vykonal biskup Hans Martin Weiss, Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Bavorsku, Nemecko.V krajine pôsobia dve lut. cirkvi:...

Bavorskí evanjelici pomáhajú kresťanom v Iraku

Po opätovných vražedných útokoch na kresťanov v severoirackom meste Mosul narástla vlna utečencov kresťanských rodín. Evanjelicko-luteránska cirkev v Bavorsku preto rozhodla dať k dispozícii pre riešenie situácie utečencov v severoirackých kresťanských dedinách 150 tisíc €. Minulý utorok prepadli v Mosule dom kresťanov, otca a dvoch synov zastrelili. Krátko predtým na ulici zabili dvoch mladých kresťanských študentov. Páchatelia vždy ušli, ide pravdepodobne o islamských teroristov. Mnoho kresťanských rodín preto utieklo na sever do kresťanských dedín. Evanjelická cirkev je veľmi znepokojená prenasledovaním kresťanov v Iraku. Biskup J. Friedrich apeluje na nemeckých politikov, aby sa silnejšie angažovali za bezpečnosť kresťanov v Iraku a...