Vianočné posolstvo 2010 prezidenta SLZ

Nádej sa nachádza aj uprostred samotnej tmy Ženeva 3. dec. 2010 (LWI). Vo svojom vianočnom posolstve 2010 pripomína prezident Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) biskup Munib A. Younan kresťanom a kresťankám po celom svete to, že Kristus prichádza, aby jeho svetlo a jeho nádej priniesol všetkým tým, ktorí sú obklopení tmou. Younanove reflexie sa zakladajú na 2. liste Kor.4,6 .Pripomína aj osud 33 baníkov v Čile,ktorí v lete tohto roku boli vyše dva mesiace  obklopení tonami horniny, až kým ich neoslobodili. Ich nádej prichádzala zhora, píše prezident SLZ, kým oni čakali v tme. Určite ich ťažila veľká neistota, ale oni sa nevzdávali....

Láska v každodnnom živote

S Láskou, s láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť! Amen   Text: Rímskym 12,9-17    Bratia a sestry, priatelia v Kristu! Dnes končíme aliančný modlitebný týždeň, keď sme sa mohli na modlitbách schádzať a oslavovať nášho dobrého Boha, za všetko čo robí v našich životoch, ako sa dokazuje vo svojej láske každého jedného dňa a chceme, aby ju poznal každý v našej  rodine, v našom meste, krajine. Asi žiadne náboženstvo nekáže a nehovorí o láske ako práve kresťanstvo. Podľa textu z listu Rímskym sme aj my dnes vyzvaní k Láske. Naša láska má byť zjavná na našich životoch, má byť úprimná. Láska stráca v dnešnom svete hodnotu. Sú jej plné rádia v pesničkách, filmy,...